2. novembra 2023

Stretnutie strážcov prírody spojené s manažmentom Chráneného areálu Jasenina v k.ú. Ďubákovo – 22.9.2023.

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody a milovníkmi prírody realizovali manažmetové opatrenia pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie v Chránenom […]