prírodná rezervácia

26. augusta 2022

Výstava k výročiu PR Kurinecká dubina

Tento rok si pripomíname 70. výročie vyhlásenia Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina. Pri tejto príležitosti bola v Gemersko-malohontskom múzeu uvedená tematická […]
26. mája 2022

Kde má srdce Cerová vrchovina?

V utorok 10. mája sa v Hajnáčke a jej okolí organizovalo podujatie v súvislosti s rozvojom prírodného turizmu s názvom […]
15. decembra 2021

Čistenie Prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej od pasívne splaveného komunálneho odpadu

Dňa 2.12.2021 v spolupráci správcu vodnej stavby Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa (ďalej […]
28. mája 2020

Naše prvé chránené územie – Prírodná rezervácia Kurinecká dubina

Zásluhou lesného hospodára a fytogeografa Ing. Tibora Blattného, ktorý pôsobil aj v Rimavskej Sobote, bola v roku 1952 vyhlásená Štátna prírodná rezervácia Kurinec. […]
2. mája 2018

Budovanie migračných zábran pre obojživelníky

ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (CHKO) podľa plánu hlavných úloh aj v roku 2018 realizovala úlohu zameranú na […]