Zelená turistická trasa č. 5486 je najdhšiou turistickou trasou s dĺžkou 24 km.  Začína pri železničnej stanici Hajnáčka, ide smerom na Pohanský hrad, ďalej cez vyhliadku Tilič, do Hajnáčky, pokračuje cez Ragáč, Steblovú skalu, Črep, Gudu, osadu Birovo do Hodejova.

Ďalší zelený turistický chodník vychádza z obce Šiatorska Bukovinka a končí na hrade Šomoška (trasa č. 5 467 – dĺžka 3,4 km).

Za zmienkou stojí aj pohraničná turistická trasa so zeleným značením, ktorá čiastočne prechádza aj hranicou CHKO.

Červená trasa č. 813 začína na zastávke SAD v Šiatorskej Bukovinke, ide okolo Mačacej, Obručnej odkiaľ pokračuje na Pohanský hrad, kde končí napojením na zelenú značku. Turistická trasa meria 14, 3 km.

Modrá trasa začína pri železničnej stanici Jesenské, ide cez Širkovce, Širkovský hrad kótu Fušom (368,7), prechádza osadou Gemerské Dechtáre a po prekročení Dechtárskeho potoka v rámci CHKO pokračuje cez osadu Senná a Ragáč (trasa č. 2 644 – dĺžka 18 km).

Prvá žltá  trasa č. 8 495 začína v obci Petrovce a vedie k hraničnému prechodu IX/19 (SK – HU) s dĺžkou 4,6 km.

Druhá žltá  trasa č. 8 492 vychádza z Hajnáčky od kostola a končí napojením na zelenú značku Pod Zabodou. Úsek meria 3,4 km.

Tretia žltá  trasa č. 8 460  Hajnáčka, vlaková stanica – Fiľakovo s dĺžkou 18,8 km.

Štvrtá žltá  trasa č. 8 467 Bukovinský potok – Mačacia s dĺžkou 1,9 km.

Piata žltá  trasa č. 8 463 Šiatorská Bukovinka, št. hranica – Mižera, ráscestie s dĺžkou 2,1 km.

 

Najviac sú však navštevované náučné chodníky (NCH).