Názov chráneného územia Rok vyhlásenia Katastrálne úzenie Výmera [m²] Stupeň ochrany
CHA Alúvium Blhu  1991 Hrušovo  27 909 4.
CHA Beležír 2012 Dubno, Gemerský Jablonec, Nová Bašta 616 744 2.
CHA Fenek 1993 Petrovce  96 815 4.
CHA Hikóriový porast 1965 Teplý Vrch 520 500 3.
CHA Jasenina 1990 Šoltýska 32 138 4.
CHA Kúpna hora 2000 Poltár 168 700 4.
CHA Martinovská vodná nádrž  1988 Martinová 145 508 4.
CHA Pod šťavicou 2001 Hrabovo 97 646 4.
CHA Rovnianska gaštanica 1990 Rovňany  20 500 4.
CHA Vinohrady  1999 Chrámec 357 860 4.
CHA Volavčia kolónia  1992 Muľka, Mikušovce, Rapovce 22 304 4.
NPP Kostná dolina  1994 Hajnáčka 49 200 4.
NPR Pohanský hrad 1958 Stará Bašta, Hajnáčka, Šurice 2 233 500 5.
NPR Ragáč 1964 Hajnáčka 97 300 5.
NPR Šomoška 1954 Šiatorská Bukovinka 366 200 5.
PP Belínske skaly 1993 Belina 71 100 5.
PP Čakanovský profil  1990 Čakanovce 6 889 4.
PP Jalovské vrstvy 1988 Drňa 17 000 4.
PP Krivánsky potok 1999 Píla, Podkriváň 102 341 4.
PP Lipovianske pieskovce 1990 Lipovany  1 308 4.
PP Soví hrad  1958 Šurice 28 140 4.
PP Zaboda  1999 Hajnáčka  207 200 5.
PR Dálovský močiar 1999 Veľká nad Ipľom  824 501 2. 4. 5.
PR Hajnáčsky hradný vrch  1958 Hajnáčka  97 100 4.
PR Horný červený les 1974 Vyšný Blh 110 200 4.
PR Hrabovo  1997 Kalinovo 155 271 3. 4.
PR Kerčík 1983 Šávoľ 12 065 4.
PR Kurinecká dubina 1952 Rimavská Sobota 59 600 5.
PR Ostrá skala 2001 Hajnáčka  177 900 5.
PR Pokoradzské jazierka  1993 Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Dražice  228 049 4. 5.
PR Príbrežie Ružinej  1997 Ružiná, Divín 407 767 5.
PR Ružínske jelšiny  1988 Lovinobaňa, Ružiná, Divín 132 000 5.
PR Steblová skala 2000 Gemerské Dechtáre, Hajnáčka 373 700 5.
PR Svetlianska cerina 1976 Vrbovce nad Rimavou 153 000 4.
PR Ťahan  1997 Tomášovce, Sútor 3 091 059 2. 5.
PR VN Gemerský Jablonec 2000 Dubno, Gemerský Jablonec, Petrovce 320 290 5.