Náučný chodník Šomoška               

Prechádza Národnou prírodnou rezerváciou Šomoška. Nachádza sa v katastri obce Šiatorská Bukovinka, priamo na hranici s Maďarskou republikou. Má dĺžku 1600 m. Chodník, ktorý prechádza najstaršou rezerváciou CHKO Cerová vrchovina (vyhlásená už v r.1954 ) na svojich 8 zastávkach formou panelov oboznamuje návštevníka s rastlinstvom a živočíšstvom tohto, s anorganickými útvarmi, známym „kamenným vodopádom“ ale aj kamenným morom pod hradom, s hradnou históriou ale aj históriou umelých vodných nádrží v tesnej blízkosti chodníka. Trasa nie je náročná a preto je s obľubou využívaná turistami všetkých vekových skupín. Na lúke, pred vstupom na náučný chodník, je vybudovaný športovo-oddychový areál.

 

Náučný chodník Fiľakovský hradný vrch

Nachádza sa v hradnom areáli. Má dĺžku 505 m a na 5tich zastávkach poskytuje informácie o prírodných pomeroch, rastlinstve, geologickej stavbe ale aj krajine v okolí hradu. Zahŕňa aj informácie o histórii hradu.

 

Náučný chodník Hajnáčsky hradný vrch

Záčína pri starej zvonici v Hajnáčke a vedie po hradnej ceste až na hrad, kde sú umiestnené dva rotačné informačné panely v troch jazykoch.  Na najvyššom dostupnom bode je umiestnený panel, zobrazujúci panorámu s popisom významných okolitých bodov Hajnáčky. Rekonštrukcia chodníka bola realizovaná v roku 2014 prostredníctvom spolupráce obce Hajnáčka s Riaditeľstvom Národného parku Bükk a Štátnou ochranou prírody SR.

 

Náučný chodník Stará Bašta

Náučný chodník spája obec Starú Baštu s vrcholom Pohanského hradu napojením na existujúce turistické značenie. Na siedmych zastávkach prezentuje geologické, prírodné, krajinárske a kultúrno-historické hodnoty tohto územia. Náučný chodník je dlhý 3,8 km, je mierne náročný, jeho prevýšenie je 310 m.

 

Náučný chodník Drienčanský kras

Iba 15 km od Rimavskej Soboty sa nachádza územie európskeho významu Drienčanský kras prírodovedecky a krajinársky najhodnotnejšie krasové územie medzi Slovenským a Muránskym krasom. V súčasnosti náučný chodník v dĺžke 3 km začína v obci Drienčany a je okružný. Prechádza miestami ako sú napríklad: krasové škrapy, závrty a jamy, Veľká a Malá Drienčanská jaskyňa, krasové jazierko. Náučný chodník dopĺňajú aj iné pozoruhodnosti ako sú slnečné hodiny, rozprávkový labyrint a priamo v obci je múzeum slovenskej rozprávky.

 

Náučný chodník Kurinecká dubina

Prechádza cez Prírodnú rezerváciu Kurinecká dubina (okres Rimavská Sobota), ktorá je chráneným územím s piatym stupňom ochrany. Náučný chodník má trojkilometrový a päťkilometrový okruh. Kurinecká dubina bola pôvodne pasienkový les, ktorého pozostatkom sú už len mohutné staré duby, vo veku viac ako 200 rokov. Odumierajúce duby s dutinami tvoria prirodzený biotop pre vzácne druhy vtákov a bezstavovcov.