Náučný chodník Šomoška               

Prechádza NPR Šomoška. Nachádza sa v katastri obce Šiatorská Bukovinka, priamo na hranici s Maďarskou republikou. Má dĺžku 1600 m. Chodník, ktorý prechádza najstaršou rezerváciou CHKO (vyhlásená už v r.1954 ) na svojich 8 zastávkach formou panelov oboznamuje návštevníka s rastlinstvom a živočíšstvom ktoré v rezervácii žije, s anorganickými útvarmi, známym „kamenným vodopádom“ ale aj kamenným morom pod hradom, s hradnou históriou ale aj históriou umelých vodných nádrží na chodníku. Príjemná je aj prechádzka po chodníku v 250 ročnom bukovom lese na hradnom kopci. Chodník nie je náročný a preto je s obľubou využívaný turistami všetkých vekových skupín. Na lúke, pred vstupom na chodník, je vybudovaný športovo-oddychový areál.

 

Náučný chodník Fiľakovský hradný vrch

Nachádza sa v hradnom areáli. Má dĺžku 505 m a na 5tich zastávkach poskytuje informácie o prírodných pomeroch, rastlinstve, geologickej stavbe ale aj krajine v okolí hradu. Zahŕňa aj informácie o histórii hradu.

 

Náučný chodník Hajnáčsky hradný vrch

Záčína pri starej zvonici v Hajnáčke a vedie po hradnej ceste až na hrad, kde sú umiestnené dva rotačné informačné panely v troch jazykoch.  Na najvyššom dostupnom bode je umiestnený panel, zobrazujúci panorámu s popisom významných okolitých bodov Hajnáčky. Rekonštrukcia chodníka bola realizovaná v roku 2014 prostredníctvom spolupráce obce Hajnáčka s Riaditeľstvom Národného parku Bükk a Štátnou ochranou prírody SR.

 

Náučný chodník Stará Bašta

Náučný chodník spája obec s vrcholom Pohanského hradu napojením na existujúce turistické značenie. Na siedmych zastávkach prezentuje geologické, prírodné, krajinárske a kultúrno-historické hodnoty tohto územia.