Podľa prírodných a krajinárskych hodnôt členíme CHKO Cerová vrchovina do 4 fyzicko-geografických sekcíi a z antropogénneho hľadiska aj na využitie krajiny: