20 rokov „Prírody okolo nás“

Už dvadsať ročnú tradíciu má prírodovedná súťaž Príroda okolo nás, na ktorej sa zúčastnilo za túto dobu niekoľko generácii detí.  Tento ročník prebehol dňa 7.6.2024 k príležitosti Svetového dňa životného prostredia a 70. výročia vyhlásenia Národnej prírodnej rezervácie Šomoška za chránené územie. Zázemie súťaže nám poskytlo krásne prostredie Prírodnej rezervácie Hajnáčsky hradný vrch. Napriek premenlivému počasiu sa práve nad miestom súťaže udržalo príjemné počasie, aj keď v jej okolí prevládali búrky s dažďom.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v spolupráci s Okresným úradom Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie, dobrovoľníkmi a obcou Hajnáčka pripravili túto súťaž pre základné školy z okresu Rimavská Sobota. Zúčastnili sa jej tieto školy:

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Hodejov

Základná Škola Janka Francisciho Rimavského Nábrežie Rimavy Hnúśťa

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota

Základná škola s materskou školou Ožďany

Pre súťažiacich sme si pripravili úlohy na tému odpady, zoológia, botanika, dendrológia a ochrana prírody. Neminula ich ani poznávačka drevín, rastlín a živočíchov, ktorá ich trošku potrápila. Separovali rôzne druhy komunálneho odpadu do správnych nádob, dopĺňali slepú mapu názvami veľkoplošných chránených území a riešili mnoho iných súťažných úloh. Počas prestávky mali možnosť riešiť hravé úlohy, kresliť pomocou frotáže rôzne obrázky, alebo spoznávať Prírodnú rezerváciu Hajnáčsky hradný vrch. Niektorí tu boli po prvý krát.

Súťažiace družstvá jednotlivých škôl si vybojovali takéto umiestnenie:

  1. Základná škola s materskou školou Ožďany
  2. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota
  3. Základná Škola Janka Francisciho Rimavského Nábrežie Rimavy Hnúśťa
  4. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Hodejov

Súčasťou tejto súťaže bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže na nové logo pre Prírodu okolo nás, ktorá bola vyhlásená len kvôli jej 20. výročiu. Výtvarné práce zaslali deti zo Základnej školy Dobšinského Rimavská Sobota a Základnej školy Ožďany. Kresby boli krásne, i keď na niektorých sa prekvapivo objavili obrázky vysokých zasnežených štítov, kaktusov, delfínov a podobne, čo je pre prírodu nášho regiónu naozaj netypické… Výber loga, ktorý by vystihoval práve regionálnu súťaž Príroda okolo nás nebol jednoduchý, ale nakoniec ocenenie za najkrajšiu výtvarnú prácu získala Liana Hanusová zo Základnej školy s materskou školou Ožďany.

Podmanivé prostredie Hajnáčskeho hradného vrchu, fajn počasie, súťaživá a priateľská atmosféra –  takto si budeme pamätať  jubilejný 20. ročník súťaže „Príroda okolo nás“.  Všetkým zúčastneným a každému, kto aspoň niečím prispel k jej realizácii zo srdca ďakujeme 🙂 .

 

 

Text: Želmíra Ružičková

Foto: Želmíra Ružičková, Lenka Papáčová, Janka Garayová