DUB PRI BREZNIČKE

Druh: Dub letný (Quercus robur L.)

Poloha: okres Poltár, k.ú.: Breznička, západne od obce Breznička, na samote Močiar

Biometrické parametre: obvod: 379 cm, výška:16m, priemer koruny :20m, vek: 350 rokov

Charakteristika: majestátny solitér s peknou rozložitou korunou bol za chránený vyhlásený v r. 1996

GINKO DVOJLALOČNÉ V LUČENCI

Druh: Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba L.)

Poloha: okres Lučenec, k.ú. Lučenec, intravilán mesta Lučenec – na ulici Martina Rázusa

( vo dvore za výškovou budovou Ipeľských tehelní)

Biometrické parametre: obvod: 252 cm , výška: 17m , priemer koruny:  10m, vek: 200 rokov

Charakteristika: zaujímavý biologický objekt cudzokrajnej introdukovanej dreviny, zvláštnosťou je, že druh rastúci v Lučenci má na listoch plody – var. epiphylla Makino.

Za chránené bolo vyhlásené v r. 1996

HRADIŠTSKÉ GAŠTANY

Druh: Gaštan jedlý (Castanea sativa Mill.) 

Poloha: okres Poltár, k.ú.: Hradište pri Uhorskom, gaštany rastú v zadnej časti záhrady domu č. 127

Biometrické parametre: obvod: 348 a 609 cm, výška: 22 a 25 m, priemer koruny: 18 a 20m, vek : 200 rokov

Charakteristika: Mohutné exempláre gaštana jedlého  s vysokou estetickou hodnotou, ktoré krajinársky dopĺňajú vidiecke osídlenie s voľne rozptýlenou zeleňou. Za chránené boli vyhlásené v r. 1996

KATALPA V HNÚŠTI

Druh: Katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides Walt.)

Poloha: okres Rimavská Sobota, k.ú.: Hnúšťa , katalpa rastie v centre mesta, v Záhrade 1. mája ( bývalá Mariassyho záhrada)

Biometrické parametre: obvod: 396 cm, výška: 11m, priemer koruny: 12m, vek: 170 rokov

Charakteristika: tento cudzokrajný exemplár vyniká svojím nezvyčajným čiastočne  poliehavým vzrastom, je to pravdepodobne najhrubšia a najstaršia katalpa bignóniovitá na území Slovenska. Za chránenú bola vyhlásená v r. 1996

MÁLINSKÉ MAKLURY

Druh: Maklura oranžová (Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.) – 11 exemplárov

Poloha: okres Poltár, k.ú.: Málinec, maklury rastú vedľa cesty oproti sklárni.

Biometrické parametre:  obvod: najväčší exemplár: 204 cm, výška: 14 m, priemer koruny:

6 m, vek: 150 rokov

Charakteristika: Stromoradie je pozostatkom záhrady, ktorú založili majitelia sklární, skupina stromov je pravdepodobne najväčšou a najstaršou na našom území. Za chránené boli vyhlásené v r. 1996

PLATANY V LUČENCI PRI SZILASSYHO KAŠTIELI

Druh: Platan javorolistý (Platanus hispanica Mill.) – 4 exempláre

Poloha: okres Lučenec, k.ú.Lučenec, intravilán mesta Lučenec – okolie Szilassyho kaštieľa

Biometrické parametre: najväčší exemplár: obvod: 545 cm, výška: 26 m, priemer koruny: 24m, vek: 200 rokov

Charakteristika: sú príkladom zaujímavej cudzokrajnej dreviny, jej  adaptability a rastových možností na našom území, za chránené boli vyhlásené v r. 1996