meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mob/fax
Ing. Eva Belanová
riaditeľka správy, botanička
eva.belanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 903 298 147
047 563 49 48
Mgr. Csaba Balázs
zoológ
csaba.balazs@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 911 390 224
047 563 49 48
Bc. Jana Garayová
strážkyňa prírody
jana.garayova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 911 011 412
047 563 49 48
Ing. Mirko Krajči
strážca prírody
mirko.krajci@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 903 298 146
047 563 49 48
Ing. Martin Matúš
botanik
martin.matus@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 911 011 366
047 563 49 48
Ing. Peter Oravec
špecialista, ekológ LIFE
peter.oravec@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
+421 904 353 485
047 563 49 48
RNDr. Lenka Papáčová
poľnohospodárka
lenka.papacova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
+421 911 856 255
047 563 49 48
Ing. Martina Péliová
lesníčka
martina.peliova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 903 298 414
047 563 49 48
Marcel Reichel
odborno-technický zamestnanec
marcel.reichel@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 911 673 371
047 563 49 48
Ing. Veronika Rízová
dendrológ
veronika.rizova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 911 074 508
047 563 49 48
Ing. Želmíra Ružičková
pracovník pre environmentálnu výchovu
zelmira.ruzickova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
+421 904 316 309
047 563 49 48
Ing. Ingrid Šaňová
krajinárka
ingrid.sanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
+421 911 452 291
047 563 49 48
Edita Šimonová
technicko-administratívna pracovníčka edita.simonova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
+421 903 298 148
047 563 49 48