meno/funkcia/email

adresa pracoviska

telefón/mob/fax

Ing. Eva Belanová
riaditeľka správy, botanička
eva.belanova@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
 +421 903 298 147
 047 563 49 48

Mgr. Csaba Balázs
zoológ
csaba.balazs@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
 +421 911 390 224
 047 563 49 48

Bc. Jana Garayová
strážkyňa prírody
jana.garayova@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
 +421 911 011 412
 047 563 49 48

Ing. Mirko Krajči
strážca prírody
mirko.krajci@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
 +421 903 298 146
 047 563 49 48

Ing. Martin Matúš
botanik
martin.matus@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
 +421 911 011 366
 047 563 49 48

RNDr. Lenka Papáčová
poľnohospodárka
lenka.papacova@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

047 563 49 48
 +421 911 856 255
 047 563 49 48

Ing. Martina Péliová
lesníčka
martina.peliova@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
 +421 903 298 414
 047 563 49 48

Marcel Reichel
strážca (LIFE)
marcel.reichel@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
+421 911 673 371
 047 563 49 48

Ing. Veronika Rízová
environmentálna výchova
veronika.rizova@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
 +421 911 074 508
 047 563 49 48

Ing. Ingrid Šaňová
krajinárka
ingrid.sanova@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

 047 563 49 48
+421 911 452 291
047 563 49 48

Edita Šimonová
technicko-administratívna pracovníčka edita.simonova@sopsr.sk

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota

047 563 49 48
+421 903 298 148
047 563 49 48