Chránený areál Jasenina sa opäť dočkal potrebného manažmentu

Chránený areál Jasenina sa opäť dočkal potrebného manažmentu

Aj tento rok zrealizovali pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina potrebný manažment v chránenom areáli Jasenina neďaleko obce Ďubákovo.  Na tejto lokalite sa nachádza rašelinisko s výskytom mäsožravej rastliny rosičky okrúhlolistej. Pre jeho zachovanie je nutné zamedziť zarastaniu územia, a preto sa pravidelne vykonáva kosenie, pričom travinno-bylinná biomasa sa odnáša, aby neurýchľovala zazemňovacie procesy a zmeny stanovištných podmienok.

Akcia sa konala 8. a 9. septembra a zúčastnilo sa jej spolu 19 ľudí. Išlo o pracovníkov Správy CHKO, Riaditeľstva ŠOP SR, Okresného úradu Poltár, dobrovoľných strážcov a milovníkov prírody. Lokalita sa vykosila krovinorezmi a trávna hmota sa priebežne ručne hrabala a odnášala vidlami, ale aj pomocou celty, ktorá značne napomohla efektivite. Po úspešne vykonanej práci sa podávala výborná kotlíková kapustnica, ktorá vliala nový život do žíl vysileným účastníkom.

Na záver chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a venovali svoj čas a energiu na túto prospešnú činnosť.

Text: V. Rízová

Foto: V. Rízová,  I. Havranová