Vydarená dobrovoľnícka akcia na Pieskovcových chrbtoch

Vydarená dobrovoľnícka akcia na Pieskovcových chrbtoch

V dňoch 25. a 26.2.2023 sme sa napriek nie ideálnemu počasiu zišli v hojnom počte na dobrovoľníckej akcii v časti lokality Pieskovcové chrbty, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Drňa, v okrese Rimavská Sobota. Toto územie je významnou lokalitou z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu. Vyskytujú sa tu aj porasty borievky obyčajnej so suchomilnými travinnobylinnými spoločenstvami a ich ohrozenie predstavuje nedostatočné spásanie územia a rozširovanie porastov agátu bieleho. Akcia sa mohla zrealizovať aj vďaka projektu LIFE ,,Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov“, ktorý zastrešuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v partnerstve so Štátnou ochranou prírody SR.  Okrem pracovníkov Správy CHKO Cerová vrchovina a členov BROZ nám prišli pomôcť aj dobrovoľníci z rôznych kútov Slovenska,  Čiech, Portugalska a ich záujem a ochota nás veľmi potešila.

Dvojdňová fyzicky náročná práca s hrabľami, vidlami, krovinorezmi, pílami priniesla svoje výsledky. Zanedbané pasienky sa nám podarilo vyčistiť od sukcesnej vegetácie, náletových drevín a pripraviť ich na spásanie hovädzím dobytkom z priľahlej farmy. Bez ochoty miestneho gazdu a bez jeho zvierat by naša práca nedosiahla cieľ, o ktorý sa usilujeme a to zachovať vzácne pasienky a ich špecifickú biodiverzitu v dlhodobom časovom horizonte. Počas práce nám dobre padol jeho výborný guľáš a pozitívna nálada všetkých zúčastnených.

Naša veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí túto akciu pomohli zorganizovať, zúčastnili sa jej, alebo nejakým iným spôsobom prispeli k jej vydarenému výsledku.

Ak by mal niekto záujem zúčastňovať sa na podobných dobrovoľníckych akciách, môže zaslať svoje kontaktné údaje na tento e-mail: zelmira.ruzickova@sopsr.sk.

 

 

Autor textu: Ing. Želmíra Ružičková (Správa CHKO Cerová vrchovina)

Fotografie: Ing. Želmíra Ružičková (Správa CHKO Cerová vrchovina)