Dňa 11.9.2023 bol slávnostne otvorený dlho očakávaný Náučný chodník Kurinecká dubina, viac si prečítate v článku tu .Prírodná rezervácia Kurinecká dubina je prvým chráneným územím v terajšej územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.  V krátkom čase sa v tejto lokalite oficiálne otvorí  náučný chodník pre verejnosť, viac si prečítajte v článku, ktorý nájdete na stránke rimava.sk alebo tu .V najnovšom vydaní odborného časopisu „Chránené územia Slovenska“ bol zverejnený článok nášho kolegu Martina Matúša o ovocinárskej a vinohradníckej histórii nášho regiónu. Prečítať si ho môžete tu .Valická dolina s dĺžkou 12 km patrí medzi unikátne doliny Gemera z geologického, prírodovedného a krajinárskeho hľadiska. Z obci Vyšné Valice sme sa s Televíkendom vydali na potulky cez toto zaujímavé územie a tak vznikla pútavá reportáž o jej pokladoch, ktorú nájdete  tu .Vďaka medzinárodnej spolupráci sa podarilo v Cerovej vrchovine objaviť nové druhy hmyzu, viac sa dozviete v reportáži RTVS – tu .V Chránenej krajinne oblasti Cerová vrchovina je Národná prírodná pamiatka Kostná dolina unikátnou paleontologickou lokalitou a Prírodná pamiatka Čakanovský profil jednou z najhodnotnejších geologických lokalít. Podrobnejšie informácie k týmto dvom lokalitám formou reportáže, sprostredkované RNDr. Ľ. Gáalom – dlhoročným pracovníkom v oblasti ochrany prírody a jaskýň, nájdete tu:

NPP Kostná dolina

PP Čakanovský profilCestovateľská relácia Televíkend televíznej stanice RTVS odvysielala 15. apríla 2023 zaujímavú reportáž o Národnej prírodnej rezervácii Šomoška. Nájdete je v archíve Televíkendu alebo tu .Na Steblovú skalu a Zabodu si spravil výstup štáb relácie Televíkend. Ide o územia s piatym stupňom ochrany v centrálnej časti Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, ktoré sú zároveň súčasťou chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu. Reportáž si môžete pozrieť v archíve Televíkendu alebo na uvedenom odkaze približne od siedmej minúty – tu .Dokument o výskume, monitoringu a manažmente inváznej rastliny glejovky americkej (Asclepias syriaca L.) na Správe Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, kamera a spracovanie Mgr. Zuzana Šántová – tu .Rozhovor s riaditeľkou Správy CHKO Cerová vrchovina Ing. Evou Belanovou o turisticky atraktívnych zákutiach kraja vyhasnutých sopiektu .Pracovníci CHKO Cerová vrchovina zrealizovali drenáž bobrej hate na toku Ľukva, videozáznam nájdete – tu .Videozáznam prechádzky krasovou krajinou, konkrétne územím európskeho významu Drienčanský kras – tu .Poďte s nami na výlet do Prírodnej rezervácie Steblová skala, videozáznam nájdete – tu .