7. februára 2022

Prehľad vybraných činností dobrovoľnej stráže prírody počas minulého roka v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Stráž prírody Slovenskej republiky (ďalej len „Stráž prírody“) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina plnila počas roka 2021 viaceré […]
1. februára 2022

Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

V piatok 14. januára 2022 sa 8 pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a jeden […]
13. januára 2022

Každý dobrovoľník je vždy vítaný

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v tomto období vykonávajú aktivity pre zlepšenie stavu chránených a ohrozených biotopov a druhov. Vzhľadom […]
13. októbra 2021

Výzva na likvidáciu inváznych druhov rastlín

Koniec leta a začiatok jesene je obdobím, kedy môžeme pozorovať kvitnutie rastlín, ktoré sa na naše územie rozšírili z iných kontinentov. Najčastejšie […]
30. septembra 2021

Záchrana výra skalného

V piatok 3. septembra boli pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina vyslobodzovať výra skalného, ktorý bol zamotaný do rybárskeho […]