V závere minulého roka poputovali dve zranené sovy dlhochvosté do ZOO Bojnice

V závere minulého roka poputovali dve zranené sovy dlhochvosté do ZOO Bojnice

Na konci vlaňajšieho roku boli dva zranené jedince sovy dlhochvostej prevezené do ZOO Bojnice. Jedna bola nájdená 16. októbra v Rimavskej Sobote a do ZOO Bojnice bola prevezená 26. októbra a ďalší exemplár bol nájdený pri obci Kalinovo 17. decembra a jeho prevoz bol zrealizovaný 22.decembra. Obe sovy boli nájdené vedľa dopravnej komunikácie a pravdepodobne boli zranené práve pri strete s vozidlom. Ich stav si vyžadoval dlhodobý proces rehabilitácie, pričom mieru ich zotavenia v súčasnosti nevieme odhadnúť. Môže nastať situácia, že jedince zostanú v tomto zariadení natrvalo. V takom prípade budú pravdepodobne zaradené do projektu s cieľom vrátiť do prírody ich odchované mláďatá.

Sova dlhochvostá je náš druhý najväčší druh sovy. Jej rozpätie krídel môže dosahovať až 134 cm. Podľa aktuálnej legislatívy je stanovená spoločenská hodnota jedného exempláru na 3000€. Populácia na Slovensku je odhadovaná na 700-1000 hniezdiacich párov.

Text a foto: V. Rízová