Zaujímavý prípad myšiarky močiarnej z Lučenca

Zaujímavý prípad myšiarky močiarnej z Lučenca

Na konci augusta pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina prevzali v Lučenci zraneného jedinca myšiarky močiarnej. Bola umiestnená v Chovnej stanici pri Správe CHKO Cerová vrchovina. Hniezdenie myšiarky močiarnej v našom regióne v súčasnosti nie je potvrdené a preto, pravdepodobne išlo o migrujúceho jedinca. Do ZOO Bojnice bola následne prevezená 21. septembra. Jej zranenia mali trvalé následky a z tohto dôvodu nemohla byť opätovne vypustená do voľnej prírody. Už pri zbežnom pohľade je vidieť, že jej ľavé krídlo nie je plne funkčné a drží ho mierne zvesené.  V súčasnosti už ubehla doba jej povinnej karantény a môžete ju vidieť v návštevnom areáli ZOO Bojnice, blízko vstupnej časti.

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 171/2021 Z.z. je stanovená spoločenská hodnota jedinca uvedeného druhu na 10 000€. Zároveň je zaradená k druhom, ktoré podliehajú legislatíve o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (CITES).

Text a foto: V. Rízová