3. mája 2019

Prípad riešenia poškodenej hniezdnej podložky bociana bieleho (Ciconia ciconia) na lokalite tzv. „Rapovská križovatka“ v katastrálnom území Panické Dravce

Dotknutá lokalita je známa viacročným hniezdením bociana bieleho (www.bociany.sk). Toto hniezdo sa nachádza na podpernom bode – na betónovom stĺpe […]