Tip na turistiku – poďte spoznávať Národnú prírodnú rezerváciu Pohanský hrad

Tip na turistiku – poďte spoznávať Národnú prírodnú rezerváciu Pohanský hrad

Ak uprednostňujete  turistiku na miestach, kde nestretnete davy ľudí a môžete si v tichosti vychutnávať krásy prírody, tak tento tip patrí práve Vám. Tu budete môcť obdivovať nielen ojedinelé prírodné skvosty, ale aj tajomnú atmosféru planiny Pohanského hradu a nádherné výhľady z tejto našej „stolovej hory“. Neponáhľajte sa, nesledujte svoj výkon a nepočítajte kilometre. Choďte pomaly, obzerajte sa okolo seba, počúvajte a vnímajte prírodu všetkými zmyslami.

Výstup na Pohanský hrad je možný po rôznych turistických chodníkoch. My pre Vás vyberáme mierne náročnú trasu po náučnom chodníku, ktorý vychádza z obce Stará Bašta (okres Rimavská Sobota), meria necelých 4 km a prevýšenie je 310 m. Náučné panely Vás budú sprevádzať a informovať o najzaujímavejších prírodných, geologických a krajinárskych hodnotách tohto územia. Texty sú v troch jazykoch – v slovenčine, maďarčine a angličtine.

V obci Stará Bašta pri obecnom úrade nájdete 1. informačný panel so základnými informáciami o náučnom chodníku.  Cestnou komunikáciou cez obec prídete asi po 10 minútach k 2. informačnému panelu. Na tomto mieste sú odkryté mohutné bloky pieskovcov a tufov,  ktoré vznikli prevalením stien sopúcha bývalej sopky spred niekoľko stotisíc rokov. Ak sem prídete v období od mája do konca augusta, budete tu vidieť, alebo počuť včeláriky zlaté, ktoré patria  medzi naše najkrajšie vtáčie druhy. V kolmých pieskovcových stenách si vyhrabávajú dutiny, v ktorých hniezdia. Pozor, nepribližujte sa k nim veľmi blízko, môžete ich ohroziť! Kvôli vyrušovaniu môžu opustiť znášku alebo prestať kŕmiť mláďatá. Pokračujete ďalej po značke okolo poľnohospodárskeho družstva a mierne stúpate po lúkach a pasienkoch s teplo-suchomilnou vegetáciou. V týchto miestach nájdete 3. a 4. informačný panel, ktoré sú tematicky venované  krajine a rastlinstvu. Tradičné hospodárenie zamerané na chov hospodárskych zvierat sa tu zachovalo už len v menšom rozsahu.  Zarastanie pasienkov a lúk si môžete všimnúť  nielen v týchto miestach, ale aj na planine Pohanského hradu. Ak budete pozorní, na rozhraní lesa a pasienkov, alebo na krovinatých stráňach možno zazrieť v jarných a letných mesiacoch vzácne orchidey: prilbovku bielu, prilbovku dlholistú a krúštik širokolistý. Ďalej pokračujete strmším svahom cez dubovo-cerový les. Určite si všimnite mohutné, košaté, staré duby, ktoré tu ako solitérne jedince pôvodne rástli na bývalých pasienkoch. V súčasnosti už zarastajú lesom. Sú významným biotopom chrobákov európskeho významu ako napr. roháč obyčajný a fúzač alpský. Staré kmene dubov poskytujú domov pre rôzne dutinové hniezdiče: žlnu zelenú, žlnu sivú, ďatľa bielochrbtého atď..  Započúvajte sa do zvukov lesa, možno ich začujete. Po nie príliš dlhom stúpaní zbadáte mohutný dub, pod ním drevené posedenie s 5. informačnou tabuľou. Toto miesto Vám poskytne priestor na oddych a zaujímavé informácie o živočíšnych druhoch tejto lokality. Stúpanie pokračuje a onedlho  prídete k  6. a 7. informačnému panelu. Prečítajte si ich. Veľa sa dozviete o lesoch Pohanského hradu a o jeho geológii. V týchto miestach sa nachádza aj vyschnutý prameň s torzom napájadla pre hospodárske zvieratá a drevený prístrešok so stolom a lavicami. Neprehliadnite dôležité upozornenie, že vchádzate do Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad a rešpektujte obmedzenia, ktoré sa týkajú tohto chráneného územia s 5. a 4.stupňom ochrany. Cieľ je na dosah a po niekoľkých minútach sa ocitnete na planine Pohanského hradu. Ide o najzachovalejší lávový pokrov v Cerovej vrchovine vypreparovaný do podoby náhornej plošiny s rozlohou 600 x 800 m. Bazaltová láva sa tu v týchto miestach vyliala pred 4,7 milionmi rokov z neďalekej sopky. Okraje bazaltovej plošiny Pohanského hradu sa zosúvajú, odkláňajú sa od okraja masívu a na mäkších podložných pieskovcoch a íloch putujú ako skalné veže dole svahom. Postupne sa rozpadávajú a vznikajú kamenné moria. Na náhornej plošine si dávajte pozor, v týchto miestach sa dá ľahko zablúdiť, sledujte značku, alebo vychodené chodníčky v krovinách po vašej pravej strane, tie Vás privedú až na miesto s úchvatným výhľadom na okolitú krajinu. Tu náučný chodník končí.

Vrátiť sa môžete po tej istej trase, alebo sa môžete vybrať po žltej značke do obce Šurice. My Vám odporúčame návrat po zelenej značke do centra obce Hajnáčka, ktorá Vás prevedie cez staré bučiny, čadičové bralá  nachádzajúce sa pod náhornou plošinou, cez vulkanický sopúch Tilič, kde v jarnom období rozkvitá nátržník piesočný, modrica širokolista, poniklec veľkokvetý a cez pasienky až do obce Hajnáčka. Po dohode s pánom starostom tejto obce si môžete prezrieť ďalšie informačné tabule o Cerovej vrchovine, ktoré sa nachádzajú v priestoroch pod kostolom.

Veríme, že sme Vás nadchli, vzbudili vo Vás zvedavosť a že najbližšie Vaše kroky budú smerovať  práve do Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad.

Text a foto: Ing. Želmíra Ružičková