NARODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ŠOMOŠKA OSLAVUJE 70 ROKOV SVOJEJ OCHRANY

NARODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ŠOMOŠKA OSLAVUJE 70 ROKOV SVOJEJ OCHRANY

Národná prírodná rezervácia (NPR) Šomoška, turistom dobre známa pre svoj Kamenný vodopád a zrúcaninu stredovekého hradu, si v týchto dňoch pripomenula 70 rokov svojej ochrany. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina pri tejto príležitosti pripravila pre verejnosť niekoľko zaujímavých podujatí.

Sériu podujatí odštartoval v piatok 10. mája odborný seminár venovaný histórii ochrany tohto vzácneho územia. Seminár otvoril hlavný organizátor tohto podujatia starosta obce Peter Badinka spolu s riaditeľkou Správy CHKO Cerová vrchovina Evou Belanovou. Úvodný príhovor predniesol aj generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel, ako aj riaditeľka odboru ochrany prírody Ministerstvo životného prostredia SR Jana Durkošová.

Potvrdením významu podujatia bola aj účasť cezhraničných partnerov z maďarských chránených území. Riaditeľka Národného parku Bükk Rónai Kalmanné odovzdala pri príležitosti 70. výročia NPR Šomoška riaditeľke Správy CHKO Cerová vrchovina Eve Belanovej Ďakovný list. Cezhraničný Novohrad – Nógrád UNESCO globálny geopark zastupoval na podujatí jeho predseda Attila Agócs. Otázka vzájomnej spolupráce bola aj témou neformálnych diskusií medzi zástupcami ŠOP SR a NP Bükk.

Možnosť zoznámiť sa s unikátnymi prírodnými hodnotami tohto územia majú návštevníci regiónu aj prostredníctvom aktuálnej výstavy „70 rokov ochrany Šomošky“ v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Výstava predstavuje toto jedinečné územie prostredníctvom fotografického a textového materiálu, ale aj trojrozmerných zbierkových predmetov, zbierky hornín či video zostrihov nezaujímavejších záberov z fotopascí. Návštevníkov čaká zvuková sprcha nahrávok vtáčích druhov zo Šomošky, pričom na mieste sú prezentované aj krásne práce výtvarnej súťaže „Šomoška našimi očami“, ktoré nakreslili žiaci umeleckých škôl z Lučenca a Fiľakova.

Výstava bude prístupná verejnosti až do konca júna.

 

Foto: Veronika Rízová

Zdroj: https://www.facebook.com/sopsr.sk

Ďalšie informácie aj na stránke múzea.