Exkurzia po Náučnom chodníku Kurinecká dubina

Exkurzia po Náučnom chodníku Kurinecká dubina

Správa CHKO Cerová vrchovina zorganizovala pre laickú verejnosť exkurziu s odborným výkladom po novom Náučnom chodníku Kurinecká dubina, ktorý bol slávnostne otvorený 11.9.2023. Zriaďovateľom náučného chodníka je mesto Rimavská Sobota, ktoré ho vybudovalo v úzkej spolupráci so ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina.

Exkurzia prebehla dňa 30.9.2023. Zúčastnilo sa jej približne 40 ľudí všetkých vekových kategórií. Náučný chodník má dva okruhy, menší takmer 3 km a väčší do 5 km. My sme sa rozhodli pre ten väčší.

Cieľom exkurzie bolo informovať a vzdelávať ľudí o chránenom území Kurinecká dubina s piatym stupňom ochrany.

Na úvod nám pracovníčky Správy CHKO Cerová vrchovina dali do pozornosti informačné tabule, ktoré sa nachádzajú na náučnom chodníku. Tieto tabule slúžia na lepšiu orientáciu v teréne, obsahujú veľa informácií pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo o prírode a nájdeme tu aj piktogramy, ktoré ukazujú ako sa v chránenom území máme správať. Napríklad: pohybovať sa môžeme len po vyznačenej trase náučného chodníka, je potrebné dodržiavať  ticho a pokoj, pes má byť na vodítku, je zakázané trhať rastliny, zberať huby, plody lesa atď. Nachádzajú sa tu aj náučné tabule pre deti s hravými úlohami. Rozmermi sú prispôsobené ich výške.

Cestou po náučnom chodníku sme videli mohutné, košaté duby, ktoré sú pozostatkom už zaniknutého pasienkového lesa. Dozvedeli sme sa, že duby letné sú vo veku 150 – 300 rokov, je ich približne 80 jedincov. Práve oni sú predmetom ochrany Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina. Sú domovom pre rôzne druhy vtáctva, hmyzu, netopierov a iných drobných cicavcov. Niektoré duby sú už len mŕtvym drevom, ktoré je útočiskom pre veľa vzácnych druhov bezstavovcov, ako sú roháče alebo fúzače. Počuli sme aj spev niektorých druhov vtákov a k tejto téme sme si vypočuli odborný výklad od ornitológa a strážcu prírody Stanislava Pýchu.

Cestou nás zaujalo vyhliadkové miesto, z ktorého je pri dobrej viditeľnosti vidieť aj Nízke Tatry.

Na konci exkurzie mali deti možnosť vymyslieť mená pre mohutné duby, ktoré sme na náučnom chodníku videli.

Je to krásna prechádzka a treba mať na pamäti, že Kurinecká dubina je domovom mnohých druhov živočíchov, rastlín a my sme tam len na návšteve.

 

Autor textu: Janka Garayová (Dobrovoľný strážca prírody, Správa CHKO Cerová vrchovina)

Foto: Janka Garayová, Bc. Jana Garayová, Ing. Želmíra Ružičková  (Správa CHKO Cerová vrchovina)