Našiel som mláďa, poraneného alebo vyčerpaného živočícha

… čo s ním?

 

Každý z nás, kto chodí po prírode sa už stretol so situáciou keď našiel mláďa, alebo poranené, vyčerpané zvieratko o ktorom si myslel, že mu musí nejako pomôcť. Tu nájdete niekoľko informácií ako postupovať keď takéhoto živočícha nájdete.

 

Ako postupovať keď:

 

1. Nájdete mláďatá vypadnuté z hniezd v parku, prípadne v lese…

Nikdy neberte mláďa domov !!!

– preskúmajte okolie, či sa tam nenachádza hniezdo, z ktorého mohlo mláďa vypadnúť. Hniezdo môže byť aj v dutine stromu. Ak hniezdo nájdete, mláďatá doň opatrne vložte, rodičia vtáčkov budú určite hľadať svoje potomstvo a budú sa ozývať hlasom svojím deťom

ak hniezdo nenájdete, vložte ho do krabice a vyložte s krabicou na strom, kde je menšia pravdepodobnosť, že ich nájde predátor – napr. mačka.

– v prípade keď nájdete mláďa sovy, ktoré má na sebe páperie, je možné že sa učí lietať a vypadlo z hniezda, rodičia o ňom vedia a nosia mu potravu … ak by mohlo byť mláďa v ohrození života kontaktujte kompetentných pracovníkov na Správe CHKO Cerová vrchovina

 

2. Nájdete mláďatá v lese, na lúke, na poli

Nikdy neberte mláďa domov !!!

– je možné, že rodičia Vás sledujú, nedotýkajte sa mláďat

– poobzerajte sa po okolí a z diaľky sledujte či sa rodičia vrátia k mláďaťu

–  ak sa dlhšie nevracajú, je možné, že sa im niečo stalo….a mláďa je opustené, vyčerpané, zanedbané

–  zoberte mláďa, nie holými rukami do krabice a kontaktujte Správu CHKO Cerová vrchovina

–   zapamätajte si miesto, kde ste ho našli

 

3. Nájdete zvieratko, ktoré je poranené, vyčerpané

– kontaktujte Správu CHKO Cerová vrchovina

– nezabúdajte, že poranené zviera sa bráni, treba byť pri manipulácii s ním veľmi opatrný (pri dravcoch ako napr. myšiak použijeme ochranné rukavice

– dajte ho do krabice, prípadne mu poskytneme trocha vody. Zabezpečte aby malo zvieratko teplo a pokoj.

– ak má zvieratko viditeľné tržné rany, krváca pokúste sa krvácanie zastaviť a čo najrýchlejšie dopraviť ku zverolekárovi

 

Chovná stanica pri Správe CHKO Cerová vrchovina

Pri budove Správy CHKO Cerová vrchovina sa nachádza chovná stanica pre zranené a hendikepované živočíchy.

Chovnú stanicu tvoria murované voliéry, jedna väčšia a tri menšie, miestnosť na prípravu potravy s vybavením, ktoré tvorí maznička, lekárnička.

Najčastejšie príčiny umiestňovania živočíchov do chovnej stanice sú: poranenia, vyčerpanie a mláďatá.

Medzi najčastejšie druhy, ktoré sa dostávajú do chovnej stanice patria: myšiak lesný, jastrab lesný, sokol myšiar, jastrab krahulec, bocian biely, výr skalný, sova lesná, myšiarka ušatá.

Všetky tieto živočíchy sú chránené zákonmi, preto je potrebné nahlásiť akýkoľvek nález poraneného vtáka (aj uhynutého jedinca) na príslušnom obvodnom úrade životného prostredia. Následne pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina prídu prevziať daného živočícha. Podľa zákonov musí byť celý proces získania živočícha do chovnej stanice, prípadne vypustenia do prírody evidovaný. Vypúšťanie do prírody sa uskutočňuje podľa situácie najčastejšie blízko miesta nálezu. Najskôr sa však preverí kondícia a letové schopnosti vtáka.

Rehabilitácia u nálezcu je v rozpore s platnou legislatívou. Vždy je potrebné takýto prípad nahlásiť.