Zhodnotenie prírodovednej súťaže Príroda okolo nás

Zhodnotenie prírodovednej súťaže Príroda okolo nás

Aj tento rok pripravili pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina prírodovednú súťaž ,,Príroda okolo nás“ pre žiakov druhého stupňa základných škôl v čase, keď si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Ročník to bol mimoriadny, avšak okrem 30. výročia vzniku CHKO Cerová vrchovina si tento rok pripomíname aj 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku. Už od jari sme preto pre širokú verejnosť, ale aj pre niektoré školy zrealizovali viacero akcií a podujatí venovaných týmto výročiam, napríklad výstavu 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine. Keďže túto výstavu mali možnosť vidieť verejnosť aj školy v rámci nášho regiónu v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote aj v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, kde sme im ponúkli  možnosť komentovanej prehliadky výstavy v oboch múzeách, rozhodli sme sa zamerať tohoročnú súťaž na tému 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine.

Súťaž sa konala 6.6.2019 v Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote a zúčastnilo sa jej 8 trojčlenných družstiev z okresov Lučenec, Rimavská Sobota a Poltár. Do súťaže sa zapojili aj víťazné školy z predchádzajúcich ročníkov. Sily si zmerali na 5 stanovištiach venovaných poznaniu prírodných hodnôt Cerovej vrchoviny, pričom už pred štartom na trasu si mohli preveriť znalosti z jednotlivých maloplošných chránených území v CHKO. Adeptov na víťaza bolo viacero – ZŠ Radzovce, ZŠ Hrachovo, či ZŠ Vajanského Lučenec. Nakoniec putovný pohár a prvé miesto získalo družstvo zo ZŠ Školská Fiľakovo v zložení Bruno Mitter, Petra Olšiaková a Bianka Mihaliová pod vedením pani učiteľky Anety Burisovej, a to sa na našej súťaži zúčastnili po prvý raz. Blahoželáme!

Okrem putovného pohára pre víťazné družstvo dostali súťažné družstvá a zodpovedný pedagóg drobné spomienkové predmety. Pre prvé 3 miesta cenami okrem Štátnej ochrany prírody SR prispeli Okresný úrad Lučenec a Okresný úrad Rimavská Sobota. Týmto srdečne ďakujeme a vďaka patrí aj kolegom z úradov, ktorí nám prišli na podujatie pomôcť.

Napriek menšej účasti oproti predchádzajúcim ročníkom – čo pripisujeme predovšetkým cestovaniu na podujatie do iného okresu a množstvu rôznych (aj akreditovaných) súťaží počas školského roka – patrí naša vďaka všetkým pedagógom, ktorí už roky pripravujú svojich zverencov aj v oblasti ochrany prírody. Sme radi, že každoročne predstavujú svojim žiakov jedinečné prírodné krásy Cerovej vrchoviny a snažia sa tak vzbudiť ich záujem o ochranu prírody v našom regióne.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník, Vaši „ochranári“.

Text. E. Belanová
Foto: J. Melicher