Novinky

1. februára 2022

Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

V piatok 14. januára 2022 sa 8 pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a jeden […]
13. januára 2022

Každý dobrovoľník je vždy vítaný

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v tomto období vykonávajú aktivity pre zlepšenie stavu chránených a ohrozených biotopov a druhov. Vzhľadom […]
15. decembra 2021

Čistenie Prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej od pasívne splaveného komunálneho odpadu

Dňa 2.12.2021 v spolupráci správcu vodnej stavby Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa (ďalej […]
29. novembra 2021

Prípad sovy v krbe

V sobotu 27.11.2021 v neskorých večerných hodinách oznámil nálezca z obce Selce v okrese Poltár pracovníkovi Správy CHKO Cerová vrchovina […]
12. novembra 2021

Chránený strom Katalpa v Hnúšti sa umiestnil na treťom mieste v prestížnej súťaži

Podľa výsledkov tohtoročnej populárnej ankety Strom roka získal chránený strom Katalpa v Hnúšti až 3600 hlasov a umiestnil sa tak na krásnom […]