Novinky

9. marca 2023

Workshop projektu VIMOMA v Srbsku

V dňoch 20 až 22. februára 2023 sme sa ako partneri projektu zúčastnili na zaujímavom workshope “Heritage interpretation and experience […]
9. marca 2023

Vydarená dobrovoľnícka akcia na Pieskovcových chrbtoch

V dňoch 25. a 26.2.2023 sme sa napriek nie ideálnemu počasiu zišli v hojnom počte na dobrovoľníckej akcii v časti lokality Pieskovcové chrbty, ktoré […]
21. februára 2023

Environmentálna výchova

Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina ponúka environmentálne programy  pre škôlky, školy, centrá voľného času, tábory, krúžky a  iné záujmové […]
17. februára 2023

Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

Začiatkom roku sa uskutočnil už 56. ročník zimného sčítania vodného vtáctva.  Toto medzinárodné podujatie, do ktorého je zapojených vyše 100 […]
14. februára 2023

Uskutočnilo sa školenie k Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027

Koncom novembra bol prijatý nový Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky  2023 – 2027. Z tohto dôvodu sa začiatkom roka uskutočnilo […]