Praktická ochrana vtáctva v letnom období

Medzi najčastejších hostí v Chovnej stanici Správy CHKO Cerová vrchovina patril v uplynulých týždňoch bocian biely. Počas hniezdnej sezóny tu bolo umiestnených sumárne 5 jedincov tohto druhu.  Exemplár z Veľkej Vsi bol po rehabilitácií vypustený späť do voľnej prírody, ďalší jedinec z Rimavského Brezova bol umiestnený do ZOO Bojnice a pri zvyšných jedincoch z okolia obcí Figa, Rapovce a Riečka musela byť zvolená eutanázia, vzhľadom na veľmi kritické zranenia. Zároveň nám bolo ohlásených niekoľko uhynutých mladých jedincov bociana s evidenčnými krúžkami typu ELSA, ktoré uhynuli pravdepodobne následkami prudkých búrok koncom minulého mesiaca. Krúžkovanie mláďat v našom regióne prebiehalo koncom júna pred vyletením mláďat v spolupráci zoológov Správy CHKO Cerová vrchovina, Správy NP Slovenský kras a pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky, a.s., ktorí zabezpečili prístup na hniezda pomocou vysokozdvižnej techniky.

Bocian biely je chráneným živočíchom a jeho spoločenská hodnota je stanovená na 2 300 €. Mláďatá sa odlišujú od dospelých jedincov najmä tmavým sfarbením zobáka a nôh. Na zimoviská odlieta spravidla v auguste a pred odletom sa jedince združujú do mnohopočetných skupín. Hniezdiť začínajú v 3 až 6 roku života a využívajú pri tom najčastejšie vysoké objekty vybudované ľuďmi (komíny, strechy a stĺpy elektrického vedenia), ale občasne využijú na hniezdenie aj mohutné stromy. Na stĺpy elektrického vedenia sa v prípade hniezdenia osadzujú umelé hniezde podložky v réžii SSE, a.s. Popis nedávneho nie celkom štandardného riešenia prípadu poškodenej hniezdnej podložky, na ktorom participovali aj pracovníci SPP, a.s. môžete nájsť na nasledovnom odkaze  TU

Text: V. Rízová
Foto: V. Rízová, M. Krajči