Ponuka praxe na Správe CHKO Cerová vrchovina

Ponuka praxe na Správe CHKO Cerová vrchovina

Správa CHKO Cerová vrchovina ponúka absolventom stredných a vysokých škôl možnosť vykonávať  absolventskú, prípadne dobrovoľnícku prax na našom pracovisku. Každoročne sa nájde pár absolventov prírodovedných odborov, ktorí ju u nás úspešne absolvujú. Výhodou je, že si okrem obohatenia svojho životopisu, môžeš naďalej rozširovať svoje odborné vedomosti, ale hlavne spoznáš našu činnosť, problematiku ochrany prírody a prírodné hodnoty regiónu. Okrem nadobudnutia praktických skúseností sa môžeš čiastočne podieľať aj na riešení niektorých úloh pracovníkov Správy.

Činnosti, ktorým sa môžeš venovať:
– spolupráca pri príprave a realizácií environmentálnych aktivít (ekohry, súťaže),
– sprievody pre odbornú a laickú verejnosť,
– monitoring chránených rastlín, živočíchov a biotopov,
– účasť na stretnutiach, konferenciách alebo rokovaniach,
– práca v prostredí GIS,
– vykonávanie manažmentu chránených území,
– praktická starostlivosť o živočíchy,
– obnova a udržiavanie technického vybavenia chránených území,
– a rôzne iné činnosti.