Zimujúce bociany biele na Slovensku

Všeobecne zaužívaný názor laickej verejnosti je, že bociany biele sú „prísne“ sťahovavé vtáčie druhy a tie,  ktoré neodletia sú vo väčšine prípadov zoslabnuté chorobou alebo vysilené parazitmi. Tak začína začarovaný kruh nepotrebnej starostlivosti a  kŕmenia takýchto „slabých“ jedincov, u ktorých dochádza k zmene prirodzeného správania, k strate plachosti a následne k závislosti od človeka. Problematike zimujúcich bocianov sa venuje aj ornitológ a popredný odborník na bociany Miroslav Fulín zo Základnej organizácie SZOPK Bocian. „Treba si uvedomiť, že sa jedná o vtáčí druh, ktorý sa riadi zákonmi prírody a my ľudia nemáme právo ich obmedzovať v ich rozhodnutí zotrvať aj počas zimy na našom území. Nie je to nič nové, každoročne zimujú bociany v Európe na viacerých miestach a pokiaľ lietajú a lovia sú to samostatné živé tvory“, vysvetľuje gestor na bociany biele na Slovensku v tlačovej správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, viac tu:  „Zimujúce bociany nie sú ojedinelým javom a nie vždy potrebujú pomoc človeka“ .

Zimujúce bociany v okrese Rimavská Sobota sú monitorované aj pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina a miestnymi ornitológmi (SOS/BirdLife Slovensko). V súčasnosti sa jedná o jedinca s evidenčným krúžkom, ktorý sa často pohybuje v areáli miestneho mäsokombinátu v Rimavskej Sobote,  plachosť má enormne zníženú a prirodzené správanie značne pozmenené. Tento exemplár bol okrúžkovaný na hniezde ako mláďa v roku 2021, a pravdepodobne už minulú zimu strávil v areáli mäsokombinátu, kde ho miestni obdivovatelia často nakŕmili. Prirodzené správanie mladých bocianov je migrovať na zimovisko v ten rok ako sa vyliahnu a na hniezdiská sa vracajú ako dvojročné až viacročné. Druhým monitorovaným jedincom je bocian z okolia obce Rimavská Seč, ktorý má zachovanú plachosť a potravu si obstaráva samostatne, tak ako mu nariaďujú prirodzené inštinkty.

Týmto apelujeme na ľudí, aby neprikrmovali zimujúce bociany. Ak sú v dobrej kondícii, vedia lietať, loviť, nie sú zranené, v tom prípade dokážu prežiť aj zimné obdobie na Slovensku a nie je potrebné takéto jedince nahlasovať, ani ich nejakým spôsobom zachraňovať.

Správa CHKO Cerová vrchovina stav populácie druhov pravidelne monitoruje. Často od občanov dostávame hlásenia o hendikepovaných jedincoch rôznych živočíšnych druhov. Všetky takéto informácie sú odborne vyhodnotené a podľa situácie sú realizované čo najracionálnejšie opatrenia.

text: Ing. Želmíra Ružičková

foto: archív Správy CHKO Cerová vrchovina