Zimné sčítanie vodného vtáctva na rieke Rimava

Na Slovensku sa každoročne vždy začiatkom roka stretnú odborníci aj milovníci prírody pri hlavnom termíne zimného sčítavania vodného vtáctva už od roku 1991. Ide o medzinárodný monitorovací program, ktorý sa tento rok realizoval  od 12. 1. do 14.1.2024.  Na Slovensku ho koordinuje Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko v spolupráci so ŠOP SR a správami národných parkov.

Dňa 12.1.2024 sme aj my, pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina opäť zmapovali úsek rieky Rimava v dĺžke 36 km, medzi mestom Rimavská Sobota a sútokom rieky Rimava so Slanou, ktorý monitorujeme už viac rokov po sebe.

Na sledovanom úseku sme  zaznamenali z monitorovaných druhov vodného vtáctva: 97 kormoránov veľkých, 6 volaviek popolavých, 2 orliakov morských, 1 rybárika riečneho a 517 kačíc divých. Okrem vodných druhov vtákov sme v brehovom poraste a v blízkom okolí pozorovali aj iné druhy ako: bažanta obyčajného, myšiaka lesného, kaňu sivú, sokola myšiara, ďatľa veľkého, ďatľa hnedkavého, holuba plúžika, drozda čierneho, drozda čvíkotavého, drozda trskotavého, slávika červienku, orieška hnedého, škorca lesklého, krkavca čierneho, straku obyčajnú, havrana poľného, vranu popolavú, sojku škriekavú, žltochvosta domového, sýkorku veľkú, sýkorku belasú,  brhlíka lesného, hýľa obyčajného, pinku lesnú a strnádku žltú.

Na sledovanom úseku  boli zistené pobytové znaky vydry riečnej a viditeľné stopy po aktivite bobra európskeho v podobe obhryzených stromov. Našli sme aj „pobytové znaky“ po človeku vo forme odpadov, čo nás však nepotešilo.

Počas tohto víkendu sa zároveň realizovalo aj medzinárodné sčítanie dravcov v koordinácii Ochrany dravcov na Slovensku a ŠOP SR. Medzi ekosozologicky významnejšie údaje patrí zaznamenaný výskyt orlov kráľovských, orliakov morských a kaní sivých.

Prebehlo aj sčitovanie kormorána veľkého na jeho nocoviskách, ktoré  koordinuje Slovenský Rybársky Zväz v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko a ŠOP SR. U kormoránov bolo zaznamenané jedno významné nocovisko na maďarskej strane toku Slaná. Na monitorovanom úseku tokov Rimava a Slaná, t.j.  južnejšie od Rimavskej Soboty a Tornale sa vyskytovali kormorány veľké celoplošne, v rôznych menších skupinkách, resp. individuálne.

Údaje získané realizáciou tohto medzinárodného monitorovacieho programu sa zabezpečujú komplexné a cenné poznatky na národnej ako aj medzinárodnej úrovni využívané na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných vodných vtákov, na sledovanie dlhodobého vývoja stavu ich populácii, na efektívnu ochranu ich biotopov a pri posudzovaní ľudských vplyvov na vodné ekosystémy.

Spracovala: Želmíra Ružičková

Fotografie: Veronika Rízová, Mirko Krajči, Jana Garayová, Želmíra Ružičková