Zimné prikrmovanie vtákov

Obdobie zimy je náročné pre mnoho druhov živočíchov aj vtákov. Kvôli chladnému počasiu majú zvýšené nároky na energiu, no zároveň je v tomto období menej potravy, ktorej dostupnosť ešte znižuje sneh. Prežitie zimy môžeme mnohým druhom vtákov uľahčiť prikrmovaním. Najvhodnejšou potravou pre väčšinu druhov vtákov navštevujúcich kŕmidlá sú olejnaté semená – nesolené slnečnicové jadierka, orechy a podobne. Obľubujú tiež loj a zmes loja a semien, rôzne druhy lojových a tukových gúľ dostupných v obchodoch. Niektoré druhy sa potešia aj obiliu, prosu, jablkám a rôznym bobuliam. Absolútne nevhodnou potravou pre vtáky sú chlieb, pečivo, čokoľvek solené (aj slanina), zvyšky vareného jedla a plesnivé a zatuchnuté semená, orechy. Potravu im dávame do kŕmidiel, ktoré by mali byť umiestnené mimo dosahu mačiek a iných predátorov.

Potrava v kŕmidle by mala byť chránená pred vplyvmi počasia a vlhkosťou a kŕmidlo je potrebné pravidelne čistiť. Ľudia si často mýlia kŕmidlá s búdkami. Vtáčie búdky majú väčšinou tvar uzavretej debničky s menším otvorom, slúžia druhom, ktoré hniezdia v dutinách, na hniezdenie, potravu do nich nedávame. Kŕmidlá sú väčšinou otvorené, aby do nich mali vtáky ľahký prístup, a dávame do nich vhodnú potravu. Mnoho typov kŕmidiel si môžete pozrieť v Gemersko-malohontskom múzeu na výstave „Najkrajšie kŕmidlo“. Zhotovili ich žiaci z regiónu v rámci rovnomennej súťaže: https://www.gmmuzeum.sk/vystavy/2020/krmidlo/krmidlo.htm

Kŕmidlá najčastejšie navštevujú rôzne druhy sýkoriek, hlavne sýkorka veľká a belasá, oba druhy našich vrabcov, stehlík obyčajný, zelienka, čížik, glezg, pinka obyčajná. Môžu ich navštíviť aj ďatle, sojka, hrdlička záhradná, ak prikrmujeme aj ovocím, tak drozd čierny, plavý, čvíkotavý, prípadne červienka. Občas nám na kŕmidlo môže priletieť aj krahulec, prípadne jastrab, tieto dravce sem láka množstvo menších spevavcov, ktoré sú ich potravou. Takto vlastne nepriamo podporujeme aj ich prežitie. Viac sa o druhoch navštevujúcich kŕmidlá môžete dozvedieť na facebookovej stránke Gemersko-malohontského múzea: https://www.facebook.com/pages/category/Civilization-Museum/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772/

Text: Monika Gálffyová, Gemersko-malohontské múzeum
Foto: Veronika Rízová