Zber odpadov v katastrálnom území obce Hrnčiarska Ves a Slizké

Zber odpadov v katastrálnom území obce Hrnčiarska Ves a Slizké

V spolupráci s obcou Hrnčiarska Ves, Okresným úradom Poltár, dobrovoľníkmi a dobrovoľným strážcom prírody sa nám podarilo v polovici marca vyčistiť lokalitu neďaleko obce Hrnčiarska Ves. Išlo o menšiu, staršiu  skládku odpadov, ktorá bola v našom „hľadáčiku“ už dlhšie. Na skládke sme našli staré plasty, textil, obuv, odpad z domácnosti a časti z interiéru auta. Pomedzi odpad už vykúkali čerstvé listy zákonom chránenej rastliny kamzičníka podlhovastého, ktorý kvitne nápadnými sýto žltými kvetmi v apríli až máji.  Preto sme odpad zberali veľmi opatrne, aby sme nepoškodili jej nadzemné časti. V katastrálnom území obce Hrnčiarska Ves rastie najväčšia populácia spomínaného rastlinného druhu v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina (okres Poltár, Rimavská Sobota, Lučenec).

K úspešnosti tejto čistiacej akcie významne prispel pán starosta obce, ktorý nám ochotne ponúkol pomocnú ruku vo forme odvozu vyzbieraného odpadu na zberný dvor. Na záver brigády nám za našu prácu pripravil prekvapenie v podobe chutného  občerstvenia.

Veľká vďaka patrí aj Okresnému úradu Poltár, dobrovoľníkom a dobrovoľnému strážcovi prírody, ktorí nám aktívne pomáhali pri zbieraní odpadu.

Niekoľko rokov prebieha pravidelne zber odpadov aj v katastri obce Slizké.  Koncom marca v spolupráci so starostkou obce, s miestnou komunitou a Správou slovenských jaskýň sa nám podarilo vyzbierať odpady v okolí obce a v neďalekom krasovom závrte v cennom Území európskeho významu Drienčanský kras. V závrte sme našli komunálny odpad rôzneho druhu, ktorý tu už ležal niekoľko rokov.  Po vyčistení tejto lokality nás potešil pohľad na niekoľko jedincov kvitnúceho hlaváčika jarného, ktorý rastie v blízkosti teraz už bývalej skládky. Na Slovensku ide o  chránený druh. Odpadom zo závrtu a z okolia obce sme naplnili 2 veľkoobjemové kontajnery. Všetkým zúčastneným chceme týmto poďakovať, najmä pani starostke obce za jej ústretovosť a dlhodobú spoluprácu.

 

 

Slovensko je krajina nekonečných možností na zber odpadov. Nájdeme ich všade. Pri cestách, na kraji lesa, pri riekach alebo priamo v nich, v mestách, obciach, všade…  Pridajte sa aj vy do čistenia svojho okolia a svojim dobrým príkladom inšpirujte ostatných. Ďakujeme:).

Text: Želmíra Ružičková

Foto: Veronika Rízová, Lenka Papáčová, Želmíra Ružičková