Záver júna priniesol zaujímavé environmentálne udalosti

Záver júna priniesol zaujímavé environmentálne udalosti

V rámci celoslovenského podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“ boli v našom regióne uskutočnené viaceré akcie. Prvá prebiehala už vo štvrtok 24.6. v spolupráci s arboristom Marekom Áčom a Mestom Rimavská Sobota, na ktorej bola prezentovaná ukážka zdravotného rezu dreviny (jaseňa štíhleho) v cintorínskom parku. Zároveň bol zhodnotený stav a vyhliadky ďalších starších drevín v tomto parku. Účastníkmi boli zástupcovia Mestského úradu, Okresného úradu a Technických služieb mesta. Následne vo Fiľakove prebiehala v piatok výsadba duba červeného v mestskom parku a v Jelšave boli vykonané v sobotu odborné rezy starších drevín. S arboristom Marekom Áčom boli v priebehu týchto dní prejdené aj lokality s výskytom významných drevín,  pri ktorých bol na mieste zhodnotený aj zdravotný stav (CHS Hradištské gaštany, Hostický park pri kaštieli, Hodejovské duby pri kúrii, Laponská oskoruša a moruša).

Do podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“ sa zapojilo aj Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, ktoré na ňom zverejnilo najlepšie fotografie zo spoločnej fotografickej výzvy, ktorá bola zahájená na Deň Zeme. Autormi týchto záberov boli Roman Čonka, Zoltán Illéš, Jozef Melicher, Alžbeta Pupalová a Erik Vitovský. Zároveň boli pripravené vzorky drevín pre spoznávanie jednotlivých druhov podľa listov, ale kvôli vysokým teplotám sa vzorky nahradili herbárovými položkami.

V piatok 25.6. prebiehali na ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobote tzv. „účelové cvičenia“, na ktorých boli aj stanovištia určené pre témy ochrany prírody – spoznávanie drevín, chránených území a chránených druhov, ktoré zastrešili pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina Ing. Martina Péliová, Ing. Veronika Rízová a dobrovoľník Ing. Martin Matúš.

V utorok 29.6. sa uskutočnilo podujatie „Les ukrytý v knihe“, ktoré organizovala Novohradská knižnica v mestskom parku v Lučenci. Stanovište ochrany prírody zastrešovali Ing. Eva Belanová a Ing. Veronika Rízová. Aktivity boli zamerané na spoznávanie fauny a flóry rôznymi formami (pexeso, skladačky, obkresľovanie, zvukové a textové indície k obrázkom).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu zástupcom Mesta Rimavská Sobota, arboristovi Marekovi Áčovi a ARBORIA s.r.o., neziskovej organizácií Trust, pedagógom zo ZŠ Dobšinského, Novohradskému Múzeu a galérii v Lučenci a Novohradskej knižnici. Veríme, že v blízkej budúcnosti bude situácia priaznivo naklonená na realizáciu ďalších podobných aktivít.

Text a foto: Veronika Rízová