znížená početnosť jedincov na sledovanej ploche

znížená početnosť jedincov na sledovanej ploche