pastva hovädzieho dobytka je súčasťou manažmentových opatrení

pastva hovädzieho dobytka je súčasťou manažmentových opatrení