ostrovček výskytu inváznej rastliny na zanedbaných plochách

ostrovček výskytu inváznej rastliny na zanedbaných plochách