odstraňovanie plodov v čase tvorby semien je súčasťou opatrení na menších plochách

dstraňovanie plodov v čase tvorby semien je súčasťou opatrení na menších plochách