Záchrana mláďat labute hrbozobej

V sobotu dňa 27.7.2019 v oplotenom areáli družstva v obci Martinová, okrese Rimavská Sobota, uviazli štyri mláďatá labute hrbozobej (Cygnus olor). Tento prípad ohlásil náš bývalý praktikant Ing. Dávid Olman z Dubovca, ktorý spolu s miestnym pracovníkom čakal na lokalite do príchodu zamestnanca ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina. Je záhadou ako sa nelietavé mladé jedince dostali do oploteného areálu vzdialeného asi 200 m od najbližšej vodnej plochy – CHA Martinovská nádrž, pravdepodobne tam dokráčali. Na mieste im hrozilo hneď niekoľko nebezpečenstiev, no najmä napadnutie strážnymi psami, preto boli odchytené a premiestnené na najbližšiu vodnú plochu do hodiny od nahlásenia prípadu. Na druhý deň bol ohlasovateľ opätovne skontrolovať mladé labute na vodnej ploche a konštatoval dobrý vitálny stav jedincov, čo potešilo každého zúčastneného.

Labuť hrbozobá, alebo labuť veľká je chráneným živočíchom so spoločenskou hodnotou 690,00 €. Na Slovensku je odhadovaný počet 400 až 500 hniezdacich párov. Napriek svojmu elegantnému vzhľadu sa labute počas hniezdenia správajú výrazne teritoriálne a môžu byť agresívne voči jedincom vlastného druhu alebo iným druhom vodného vtáctva. Mláďatá majú sivohnedé sfarbenie, ktoré počas dospievania postupne zosvetľuje. Po štyroch až piatich mesiacoch sú schopné lietať a osamostatňujú sa. Pohlavne dospelé sú v treťom až štvrtom roku života a vytvárajú spravidla trvalé páry.

Text: Veronika Rízová
Foto a video: Dávid Olman