Z víkendových udalostí vyberáme

Dňa 21. júla sa v Mojíne uskutočnila akcia pod názvom Poľovnícky Deň, ktorý zorganizovala Slovenska poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz – regionálna oblasť Rimavská Sobota v spolupráci so Sokoliarstvom Kanát. Areál udalosti sprostredkovalo priamo Sokoliarstvo Kanát, ktoré rovnako zabezpečovalo aj vložku programu s ukážkou sokoliarskej činnosti a predstavenie dravých vtákov, medzi ktorými bolo možné vidieť okrem bežných dravcov aj karanča pásikavého či orliaka bielohlavého. Program bol zahájený súťažou vo varení najlepšieho poľovníckeho gulášu, za ktorým nasledovalo slávnostné otvorenie spolu so Svätohubertskou omšou. Zaujímavými bodmi programu bola tiež prehliadka poľovných psov alebo súťaž ,,hádzanie flinty do žita“.  V rámci sprievodných akcií bola pripravená lesná pedagogika, ukážka vábenia zveri, poľovnícka zoológia a stopárstvo, lukostreľba a ďalšie zaujímavé činnosti v rámci poľovníctva. Správa CHKO Cerová vrchovina sa tejto akcie taktiež zúčastnila a pripravila si okrem propagačných materiálov aj environmentálne aktivity pre rôzne vekové skupiny.

V poobedňajších hodinách sme boli prítomní aj na kultúrno-spoločenskom Dni obce Stará Bašta.  Počas podujatia prebehla prezentácia činnosti Správy CHKO Cerová vrchovina, individuálne konzultácie k aktivitám projektu Programu starostlivosti o CHKO Cerová vrchovina s vlastníkmi, užívateľmi a samosprávou s cieľom upevnenia spolupráce. Sprievodný program sa niesol v znamení tradícií s ukážkou folklóru Podmedvešia, ktorý bol okrem odevov a jedla prezentovaný aj v podobe hudby a tanca. Konkrétne sa predviedli folklórne a tanečné súbory Új Gömör a Ceredi Népdalkör z neďalekého okolia. Na mieste bola aj súťaž vo varení, kde mohli účastníci ochutnávať miestne špeciality. Súťaž vyhrali kuchárky zo Starej Bašty plnenými zemiakovými plackami.

Za pozvanie, pohostenie ako aj program organizátorom oboch udalostí ďakujeme!