V mesiaci máj prebiehala obnova značenia vybratých maloplošných chránených území v k.ú. Hajnáčka a Rimavská Sobota. Podarilo sa nám obnoviť obvodové značenie v PR Steblová skala, PP Zaboda a PR Kurinecká dubina. Ďalšia obnova značenia bude postupne plánovaná v mesiacoch jún, júl, august a to so zameraním na maloplošné chránené územia v CHKO Cerová vrchovina. Pri výbere území, ktoré je treba preznačiť nám pomáhajú dobrovoľní strážcovia prírody, ktorí formou tzv. hláseniek informujú o stave značenia a vykonávajú kontrolu chránených území, za čo im ďakujeme.

Text: J. Garayová
Foto: J. Garayová, J. Melicher