XIII. ročník slovensko-maďarskej environmentálnej súťaže: „Spoločne chráňme prírodu”- 4.6.2019, Salgótarján (HU)

XIII. ročník slovensko-maďarskej environmentálnej súťaže: „Spoločne chráňme prírodu”- 4.6.2019, Salgótarján (HU)

Dňa 4.6.2019 sa uskutočnil XIII. ročník slovensko-maďarskej environmentálnej súťaže, pod názvom: „Spoločne chráňme prírodu”. Súťaž je pokračovaním medzinárodnej environmentálnej súťaže „Hypericum“ a organizuje ju ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a Správa národného parku Bükk na základe bilaterálnej spolupráce medzi oboma inštitúciami.

Súťaže sa môže zúčastniť jedno trojčlenné družstvo zo žiakov 5.-9. ročníkov z každej prihlásenej školy. Z dôvodu limitného počtu škôl, kritériom do súťaže je to, že prihlásená škola musí mať evidovaného študenta z obcí/z miest v katastri ktorej obce sa nachádza Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina alebo TK Karancs-Medves (CHKO). Súťaž je tradične vedená hravou formou v slovenskom a v maďarskom jazyku, príprava je umožnená v mieste súťaže, študenti sa vyjadrujú vždy v materinskom jazyku. Tohto roku bola súťaž v Salgótarjáne (HU) na území Informačného centra ochrany prírody BNPI Baglyas-kő vár a bola venovaná k tematike „MOKRADE“. Pracovníci Správy národného parku Bükk na rozsiahlom nádvorí urobili praktické vyučovanie v rôznych odborných témach (dreviny, rastlinstvo, živočíšstvo, ochrana prírody a ekologické faktory mokraďových ekosystémov) na ktorú naväzovala teoretická časť súťaže vo forme otázok.

V tomto roku sa na prvých miestach umiestnili nasledovné školy:

  1. miesto – SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolája, Salgótarján, (Juhász András, Marosszéky Péter, Czipó Gábor pod vedením pedagóga Fekete Gyula)
  2. miesto – ZŠ Vajanského, Lučenec (Ema Beracková, Adam Krupa, Karolína Karmanová pod vedením pedagóga Lőkeová Karin)
  3. miesto – ZŠ s MŠ Radzovce (Tóth Szabolcs, Emanuel P. Oravecz, Vladimíra Luptáková pod vedením pedagóga Eva Bozóová)

Súťaže sa tohto roku zúčastnilo celkovo 11 základných škôl (33 študentov), z toho 5 škôl zo Slovenska – Základná škola s MŠ Radzovce, ZŠ II. Koháriho, Fiľakovo, ZŠ Mocsáryho, Fiľakovo, ZŠ Vajanského, Lučenec, Základná škola s MŠ Gemerský Jablonec a 6 škôl z Maďarska – SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolája (Salgótarján), SÁI Kodály Zoltán Tagiskolája (Salgótarján), Etesi Általános Iskola (Etes), Dr. Krepuska Géza Általános Iskola (Somoskőújfalu), Fekete István Általános Iskola (Mátranovák), Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola(Karancslapujtő).

Študenti dostali cenné darčeky a diplomy, víťazné družstvo zo slovenskej strany a víťazné družstvo z maďarskej strany (resp. s najlepším umiestnením) sa v roku 2020 môže zúčastniť celodennej exkurzie zameranej na prírodné a kultúrno-historické hodnoty na území druhého štátu pod odborným vedením pracovníkov ochrany prírody.

Študentom aj týmto spôsobom gratulujeme, pedagógom a riaditeľom škôl ďakujeme za účasť a prípravu študentov na súťaž, pracovníkom Správy národného parku Bükk za organizáciu súťaže. V roku 2020 bude XIV. ročník slovensko-maďarskej environmentálnej súťaže, pod názvom: „Spoločne chráňme prírodu” na slovenskej strane v súlade s tradíciou obmieňania hlavných usporiadateľov ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a Správy národného parku Bükk.

Text a foto: Mgr. Csaba Balázs