Výsadba pamätných stromov k 100. výročiu štátnej ochrany prírody na Slovensku

Výsadba pamätných stromov k 100. výročiu štátnej ochrany prírody na Slovensku

V tomto roku si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Jednou zo sprievodných aktivít tohto výročia je aj vysádzanie mladých stromkov v celkovom počte 100 jedincov v rámci celého Slovenska, z čoho štyri sa vysadia v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina.

 

Náš prvý strom sme zasadili dňa 16.4. v obci Kalinovo v okrese Poltár za prítomnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, príslušníkov Okresného úradu Poltár, riaditeľa a kolektívu učiteľov so žiakmi Základnej školy s materskou školou Kalinovo a za účasti miestnych obyvateľov. Pre tento región sme vybrali výsadbu starej kultúrnej dreviny – jarabiny oskorušovej, ktorá kedysi mala v krajine významné zastúpenie. Výsadba prebiehala v miestnom parku.

 

Druhý strom – dub cerový sme zasadili v mestskom parku pri cintoríne dňa 17.4. v Rimavskej Sobote. Svojou účasťou udalosť podporili  zástupcovia oddelenia životného prostredia Mestského úradu Rimavská Sobota, oddelenia životného prostredia odboru starostlivosti o životné prostredie z Okresného úradu Rimavská Sobota, jaskyniari zo Správy slovenských jaskýň, bývalí pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina a zástupcovia Gemersko-malohontského múzea. Veľkú vďaku vyslovujeme pracovníkom Technických služieb mesta za pomoc s odvozom a vysádzaním.

Ďalšie vysádzanie stromu sa uskutočnilo 18.4. v srdci CHKO Cerová vrchovina – v obci Hajnáčka. V parčíku pri kostole sme vysádzali dub cerový, ktorý vhodne doplní prostredie o zeleň. Akcia mala skvelú účasť v zastúpení starostov okolitých obcí a aktívnych obyvateľov. Starosta obce Hajnáčka zastrešil podujatie a spolu s riaditeľkou S-CHKO Cerová vrchovina prítomným pripomenuli aj 30. výročie založenia CHKO Cerová vrchovina. Starosta ďalej verejne vyjadril vďaku dobrovoľnému strážcovi prírody Alexandrovi Ádámovi ohľadom starostlivosti a propagácie prírodnej rezervácie Hajnáčsky hradný vrch a vyzval ho ku krátkemu vstupu o geológii a vulkanizme v okolí obce. Na podujatí bola zároveň predstavená aj súťaž o Najkrajší strom Cerovej vrchoviny, ktorá je súčasťou sprievodných aktivít k 30. výročiu CHKO.

 

Posledným vysadeným stromom bude lipa veľkolistá v obci Ľuboreč v areáli miestneho historického cintorína 26. apríla, kde odpočíva známy evanjelický farár Daniel Maróthy. Jeho posledným želaním je odpočívať v tieni líp, ktoré sú dominantným druhom danej lokality.

Text: J. Melicher, V. Rízová
Foto: J. Melicher, M. Krajči