Vítanie jari pod Tiličom

Štátna ochrana prírody, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina pripravila pre verejnosť dňa 1.4.2023 botanickú exkurziu s názvom „Vítanie jari pod Tiličom“. V obci Hajnáčka sme sa zišli v hojnom počte a v pestrej vekovej kategórii od 2 rokov až po seniorský vek. Exkurzie sa zúčastnili aj kolegovia zo susednej Správy Národného parku Muránska planina. Odborným výkladom nás sprevádzala Ing. Eva Belanová.

Z obce Hajnáčka, ktorá je obklopená vulkanickými kopcami Cerovej vrchoviny nás na vrch Tilič viedla zelená turistická značka. Najprv sme miernym kopcom prechádzali cez lúky, potom sme vstúpili do bukového lesa, ktorý sa postupne menil na dubový les. Keďže 1.apríl je aj svetovým dňom vtáctva, započúvali sme sa do spevu vtákov a podľa ich hlasového prejavu sme sa snažili určiť jednotlivé druhy. Počuli sme napríklad pinku lesnú, žlnu zelenú, sýkorku a ďatľa. Mnohé zvedavé otázky detí aj dospelých sa týkali určovania názvov rastlín, ktoré rástli popri našej turistickej trase, ale spoznávali sme aj rôzne druhy stromov, huby a pobytové znaky zvierat. So záujmom sme pozorovali chrobáky, čmeliaky a iný prebúdzajúci sa hmyz. Pred vrcholom Tiliču sme si pripomenuli, že vstupujeme do prírodnej rezervácie, ktorá má najprísnejší V. stupeň ochrany a zopakovali sme si ako sa máme správať  v takomto území. Nadmorská výška Tiliču je 475 m.n.m. a tesne pred jeho vrcholom je prudšie stúpanie. Výstup sme však zvládli všetci bez problémov, aj šesťroční chlapci Radimko, Maťko a tiež najmladší účastník exkurzie – dvojročný Arthurko vďaka maminimu nosiču:). Na vrchole Tiliču, ktorý je vulkanického pôvodu nás prekvapili zakrpatené duby, vzácne, ale aj bežné druhy rastlín napríklad poniklec veľkokvetý, nátržník piesočný, fialka roľná, prvosienka jarná, modrica širokolistá. Odmenou nám bol krásny výhľad na okolitú krajinu, napríklad na obec Hajnáčku, na nápadné bazaltové bralo Hajnáčsky hradný vrch, vodnú nádrž Gemerský Jablonec, na charakteristický troskový kužeľ Ragáč a ostatné sopečné kopce Steblová skala, Zaboda, Ostrá skala. Na opačnej strane sa rozprestierala planina Pohanského hradu. Po krátkom oddychu na vrchole sme sa vrátili po tej istej trase do Hajnáčky, kde nás už čakal pán starosta obce. Ochotne nám otvoril priestory miestneho kostola, kde bola umiestnená výstava k 30.výročiu vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina. Diskusia, otázky, odpovede, spomínanie pokračovali aj na tomto mieste, ktorý bol záverečným bodom našej exkurzie.

Plní dojmov, zážitkov, dobrej nálady a príjemne unavení sme sa rozlúčili s prísľubom, že sa opäť čoskoro stretneme na ďalšej exkurzii, ktorú pre verejnosť radi pripravíme.

Text: Ing. Želmíra Ružičková (ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina)

Fotografie: Ing. Eva Belanová, Ing. Želmíra Ružičková (ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina)