Víkend otvorených parkov a záhrad sme oslávili v Astroparku vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote

Víkend otvorených parkov a záhrad sme oslávili v Astroparku vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote

Víkend otvorených parkov a záhrad je medzinárodné podujatie, ktoré na Slovensku koordinuje organizácia Národný trust n.o., ktorá sa usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva našej krajiny. Tento už XVI. ročník prebiehal vo viac ako 100 parkoch a záhradách po celom Slovensku a vo vyše 20 európskych krajinách v termíne od 31.5 do 2.6.2024. Spoločnou snahou bolo upozorniť na ich neoceniteľný význam pre človeka a aj pre prírodu.

Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote pripravili pre verejnosť zážitkový a zároveň aj vzdelávací program v areáli Astroparku hvezdárne v Rimavskej Sobote v rámci podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad. Program prebiehal 1.6.2024 v poobedňajších a večerných hodinách. Aj napriek premenlivému počasiu prišlo  približne 70 detí a dospelých každej vekovej kategórie. Na úvod boli návštevníkom podané  zaujímavé informácie o vzniku a histórii krásneho parku v areáli Hvezdárne a málo známe fakty o negatívnom vplyve svetelného znečistenia na rastliny. Účastníci si vyskúšali svoje znalosti v poznávaní drevín podľa listov a plodov. Keďže témou tohtoročného podujatia bolo „Päť zmyslov v záhrade“, každý dostal možnosť spoznávať prírodu rôznymi zmyslami. Počúvali a určovali zvuky vtákov, ktoré žijú v záhradách, parkoch miest  a obcí. Spoznávali rastliny len  pomocou čuchu, prírodniny podľa hmatu a ovocie podľa chuti. Nie vždy to bolo jednoduché 🙂 . Nechýbala ani tvorivá dielňa, kde si mohli menší aj väčší „majstri“  vyrobiť sadrový odliatok stopy niektorých zvierat, technikou frotáže vyčarovať krásne obrázky, vytvoriť spoločnú prírodnú mandalu (úvodný obrázok) pomocou maľby a nalepovania prírodnín.

Parky a záhrady sa dajú poznávať aj vo večerných hodinách. Pozvanie na večerný program prijali deti aj dospelí, ktorých zaujala téma netopierov. Započúvali sa do prednášky o tomto výnimočnom a vzácnom cicavcovi, ktorá pokračovala tvorivým skladaním netopiera z papiera. Keď sa už konečne zotmelo, nastalo ich pozorovanie pomocou echolokátora. Zaznamenali sme prítomnosť raniaka hrdzavého. Tento druh netopiera sa vyskytuje v mestskom prostredí pod atikami striech, v parkoch a záhradách.  Za sprievodu dažďových kvapiek sme sa presunuli do hvezdárne, kde bol už pripravený záverečný program o hviezdach a večernej oblohe.

Týmto chceme poďakovať  Hvezdárni v Rimavskej Sobote, ktorá sa zapojila do tohto podujatia po prvý krát, za jej profesionálny prístup, výbornú spoluprácu a vytvorenie priateľskej atmosféry v Astroparku. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorých zaujímala nielen  téma významu parkov a záhrad pre ľudskú spoločnosť, ale aj pre rôzne živočíšne a rastlinné druhy, ktorým sa stal napríklad  aj Astropark náhradným domovom v mestskom prostredí Rimavskej Soboty.

Text: Želmíra Ružičková

Foto: Želmíra Ružičková, Veronika Rízová