Udržiavanie Prírodnej rezervácie Hajnáčsky hradný vrch

Udržiavanie Prírodnej rezervácie Hajnáčsky hradný vrch

V Prírodnej rezervácií Hajnáčsky hradný vrch, v centre obce Hajnáčka, aj tento rok prebiehala redukcia náletových drevín v blízkosti bazaltového brala. Išlo hlavne o agát biely, ale aj plamienok plotný, ktorý sa po agáte popínal a vytváral tak optickú bariéru a znemožňoval návštevníkom primeraný rozhľad po blízkom okolí historického hradného nádvoria. Hlavným iniciátorom aj realizátorom tejto aktivity ako aj sprievodných činnosti je člen dobrovoľnej stráže prírody p. Alexander Ádám z Hajnáčky. Tento rok vykonával činnosti prevažne individuálne kvôli aktuálnym mimoriadnym opatreniam. Náletové dreviny a hustý porast plamienka prišli sporadicky redukovať v okolí prístupovej cesty do tohto územia aj pracovníci obce Hajnáčka.

Prvá fáza odstraňovania náletových drevín s dominantným zastúpením agátu bieleho prebiehala už v roku 2016. Začalo sa s odstraňovaním väčších drevín a v súčasnosti prebieha udržiavanie vyčistenej plochy likvidáciou agátových výmladkov mechanickými spôsobmi. Agát zároveň poskytuje aj oporu pre popínavý plamienok, ktorý sa v tomto území takisto expanzívne rozširuje a nadmerne zatieňuje bylinnú vrstvu.

Pravidelná starostlivosť o plochy zásahu je nevyhnutná pre zachovanie priaznivého stavu tejto významnej geologickej a kultúrnej lokality v CHKO Cerová vrchovina.

Text a foto: Veronika Rízová