Tip na výlet: Po stopách Maginhradu

Pri obci Vyšný a Nižný Skálnik bol nedávno otvorený náučný chodník Po stopách Maginhradu. Na jeho vybudovaní sa podieľalo niekoľko dobrovoľníkov, obcí, MAS Malohont, Mikroregión Rimava a Rimavica a Mikroregión Teplý Vrch a miestni starostovia. Celková dĺžka chodníka je 6,5 km s časom prechodu približne 2,5 až 3 hodiny. Je to stredne náročná trasa s 12 zastávkami, ktoré okrem prírodných hodnôt odhaľujú na informačných paneloch aj kultúrne a historické hodnoty krajiny: 1. Po stopách Maginhradu, 2. Vodné pramene, 3. Pieskovcové bane I., 4. Pieskovcové bane II., 5. Lesné spoločenstvo, 6. Obce Vyšný a Nižný Skálnik, 7. Ľudia a život, 8. Príroda a živé tvory v nej, 9. Rieka Rimava, 10. Maginhrad I., 11. Maginhrad II. a 12. Boje. Náučný chodník sprevádzajú vyrezávané drevené sochy, bohatá turistická infraštruktúra, ale aj aj úryvky diel významného spisovateľa Jána Bottu (pseudonym: Janko Maginhradský) pochádzajúceho z Vyšného Skálnika. Súčasťou chodníka je aj rozhľadňa Maginhrad, odkiaľ je nádherný výhľad na okolité lesy, na Rimavskú kotlinu, na Sinec a vzdialenejšie pohoria.

Jeseň pridáva magické čaro pre turistiku v tejto časti Revúckej vrchoviny, v podobe pestrého sfarbenia lesov a výskytu pozoruhodných druhov húb. Chodník vedie rôznymi prírodnými zákutiami a návštevník tak má možnosť spoznať zoširoka okolitú krajinu.

Pre viac info: http://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-po-stopach-maginhradu/

Text a foto: J. Melicher