Televíkend na návšteve v Národnej prírodnej rezervácii Šomoška

Televíkend na návšteve v Národnej prírodnej rezervácii Šomoška

      

Cestovateľská relácia Televíkend televíznej stanice RTVS odvysielala 15. apríla 2023 zaujímavú reportáž o Národnej prírodnej rezervácii Šomoška, ktorá sa nachádza v západnej časti Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, v katastrálnom území obce Šiatorská Bukovinka. Reportáž sprevádza divákov po náučných chodníkoch Šomoška a Mačacia. Na náučnom chodníku Šomoška v dĺžke 1,5 km je možné obdivovať  prírodný, pôvodný charakter krajiny od vstupného areálu až po hrad Šomoška. Pod hradom je možné odbočiť na náučný chodník Mačacia v dĺžke 2,5 km, ktorý zaujme územím ovplyvneným banskou činnosťou človeka v minulosti. Reportérku relácie  sprevádzali pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina Ing. Eva Belanová a RNDr. Lenka Papáčová.

Reportáž nájdete v archíve Televíkendu alebo  tu .

A možno aj Vás inšpiruje k nenáročnému výletu za najkrajšími unikátmi živej aj neživej prírody v Národnej prírodnej rezervácii Šomoška a jej blízkeho okolia. Nezabúdajte, že sa budete nachádzať väčšinou v 5. najprísnejšom stupni ochrany, preto sa pohybujte len po náučnom, resp. turistickom chodníku. Tak nám pomôžete chrániť  cenné hodnoty  tohto najstaršieho chráneného územia v okrese Lučenec. Ďakujeme.

Náučné chodníky Šomoška a Mačacia prevádzkuje obec Šiatorská Bukovinka a počas sezóny (apríl až október, denne od 8.00 do 21.00) vyberá symbolické vstupné.

Text: Ing. Želmíra Ružičková (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)

Titulná fotografia: Ing. Veronika Rízová (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)