Prvý apríl bol ustanovený ako Svetový deň vtáctva, kvôli tomu, že v apríli prilieta veľké množstvo vtákov zo svojich zimovísk a zároveň sa začína aj hniezdne obdobie. V južnej časti územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina sa nachádzajú dve chránené vtáčie územia: CHVÚ Poiplie a CHVÚ Cerová vrchovina-Porimavie. Z tohto dôvodu je na mieste, aby sme si v našom regióne v tento deň pripomenuli aj potreby vtákov, s ktorými často zdieľame svoj životný priestor. Doprajme im dostatok pokoja na nerušené hniezdenie a výchovu mláďat. Akceptujme ich potrebu na priestor, prípadne im poskytnime vhodný domov napríklad vo forme búdky.

Zároveň by sme chceli dať do pozornosti spoločnú aktivitu v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci, z ktorej vznikol veľmi zaujímavý materiál, kde sa spojilo etnologické, historické, umelecké aj prírodovedné pohľady na vtáctvo. Spomínanú publikáciu nájdete na tomto linku.


Text: Veronika Rízová; Foto: Archív Správy CHKO Cerová vrchovina