Svadba v chránenom areáli Hikóriový porast

Svadba v chránenom areáli Hikóriový porast

Dňa 18.8.2018 sa uskutočnil svadobný obrad v príjemnom lesnom prostredí chráneného areálu Hikóriový porast. Chránený areál sa nachádza západne od obce Teplý vrch a zo severu ho lemuje vodná nádrž. Územie chráneného areálu predstavuje lesné porasty s aklimatizovanými cudzokrajnými drevinami – hikóriami, hrabom a dubmi s rôznovekovou štruktúrou, vďaka ktorej je domovom pestrej fauny viazanej na mŕtve drevo ako aj dutinových hniezdičov. Chránené územie je využité ako študijný objekt pre aklimatizáciu cudzokrajných drevín a platí v ňom tretí stupeň ochrany.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  § 14 ods. 1 písm. c) a e) o ochrane prírody a krajiny je potrebné povolenie výnimky zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného chodníka alebo náučného chodníka a na organizovanie telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných  spoločenských podujatí. Kedže nebolo pravdepodobné, že by svadba výrazným spôsobom zhoršila stav predmetu ochrany, resp. ohrozila chránené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopov vrátane druhov a biotopov, Správa CHKO Cerová vrchovina nemala výhrady k udeleniu povolenia výnimky na uskutočnenie svadobného obradu.

Novomanželom želáme krásnu a dlhú cestu spoločným životom, plnú radosti a porozumenia!