Stretnutie členov stráže prírody

V dňoch 20.4 – 22.4.2018 sa na Teplom Vrchu v rekreačnom zariadení Drieňok konalo stretnutie a školenie strážcov prírody. Účasť bola celoslovenská.  Podnetná prednáška bola s riaditeľom oddelenia envirokriminality Máriom Kernom, ktorý rozprával o praktických skúsenostiach a riešeniach v oblasti envirokriminality.  Územie CHKO Cerová vrchovina priblížila formou prezentácie riaditeľka CHKO Ing. Belanová. Bol predstavený Junior ranger projekt, do ktorého by sa aj Správa CHKO Cerová vrchovina rada zapojila. Strážcovia si vymenili vzájomné skúsenosti, ako funguje strážna služba v chránených územiach a poukázali aj na nedostatky.

V sobotu sme prešli náučné chodníky Šomoška – prechádzajúci cez NPR s najvyšším, 5. stupňom ochrany – a Mačacia pri Šiatorskej Bukovinke.

Veríme, že sa účastníkom v našom území páčilo a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie.

(text: J. Garayová)