Starostlivosť o Prírodnú rezerváciu Hajnáčsky hradný vrch

Starostlivosť o Prírodnú rezerváciu Hajnáčsky hradný vrch

V Prírodnej rezervácií Hajnáčsky hradný vrch, v centre obce Hajnáčka, už pravidelne niekoľko rokov prebieha redukcia náletových drevín. Ide najmä o cudzokrajný agát biely, ktorý sa v týchto geografických podmienkach  správa mimoriadne expanzívne. Hlavným iniciátorom aj realizátorom tejto aktivity ako aj sprievodných činnosti je člen dobrovoľnej stráže prírody a miestny aktivista p. Alexander Ádám z Hajnáčky. Pri práci mu už tradične pomáhajú miestni dobrovoľníci, avšak tento rok vykonával činnosti individuálne kvôli aktuálnym mimoriadnym opatreniam.

Prvá fáza odstraňovania náletových drevín s dominantným zastúpením agáta bieleho prebiehala už v roku 2016. Začalo sa s odstraňovaním väčších drevín a v súčasnosti prebieha udržiavanie vyčistenej  plochy likvidáciou agátových výmladkov mechanickými spôsobmi. Keďže tento druh má vysokú vitalitu, zvažuje sa použitie kombinácie mechanického odstraňovania spolu s lokálnou aplikáciou herbicídov.

Pravidelná starostlivosť o plochy zásahu je nevyhnutná pre elimináciu vizuálneho impaktu, zvýraznenie dominanty v krajine a v neposlednom rade aj zachovanie priaznivého stavu tejto významnej geologickej a kultúrnej lokality v srdci CHKO Cerová vrchovina.

Text: V. Rízová
Foto: V. Rízová