Spoločne sme zlepšili stav vzácnych biotopov pri Hrušove

Spoločne sme zlepšili stav vzácnych biotopov pri Hrušove

V sobotu 26. februára pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina zorganizovali dobrovoľnícku akciu zameranú na odstraňovanie náletových drevín, prevažne krovín na lokalite s výskytom vzácnych nelesných biotopov v území európskeho významu Drienčanskeho krasu. Vyskytuje sa tu prevažne porast borievky obyčajnej so suchomilnými travinnobylinnými porastami. Akcie sa zúčastnilo 7 pracovníkov Správy CHKO Cerová vrchovina,  2 dobrovoľní strážcovia prírody, 2 pracovníci  turistického-informačného centra na Muránskej planine, 15 nadšených milovníkov prírody (z toho 7 detí). Rozmanité okolie poskytovalo deťom možnosti pozorovať napríklad vodné kôrovce v neďalekom potôčiku, ale niektoré aj aktívne pomáhali dospelým.

Pre revitalizáciu lokality nie je vhodné použitie ťažkých mechanizmov pre početný výskyt odhalených skál vápencového podložia, tzv. škrapov. Z tohto dôvodu sme vykonávali túto úlohu ručným spôsobom (pákové nožnice, pílky, sekery) a na niektorých častiach aj krovinorezom. Vyčistené plochy budú následné prepásané hospodárskym zvieratami miestneho užívateľa, ktorým doteraz značne obmedzoval pohyb v svahovom teréne hustý trnkový zárast.

Práce boli časovo a fyzicky náročné, preto patrí všetkým zúčastneným veľké poďakovanie za ich obetavosť a vysoký výkon pri realizácií tejto prospešnej aktivity. Vzhľadom na veľkosť územia a nadväznosť na iné vzácne lokality s výskytom chránených druhov rastlín a biotopov, plánujeme podobnú aktivitu zorganizovať aj na jeseň, pravdepodobne v priebehu októbra.

Na záver sa s Vami chceme podeliť o dojmy niektorých účastníkov:

Želka z Rimavskej Soboty

Cítila som sa úžasne, organizácia celej akcie bola výborne pripravená, dozvedela som sa veľa zaujímavých informácii o vzácnej lokalite pri Hrušove v Drienčanskom krase, ktorú som doteraz nepoznala, pracovnú atmosféru by nám závideli všetci zamestnávatelia, a my všetci zúčastnení sme boli SUPER:).  Prínosom je možnosť laickej verejnosti – od detí, cez tínedžerov !!! až po dospelých – zapojiť sa do ochranárskych aktivít pod odborným vedením, pocítiť spolupatričnosť a zdieľanie rovnakých, príp. podobných názorov na ochranu prírody, ale najmä príjemný pocit z dobre vykonanej práce, ktorú sme dobrovoľne a radi venovali našej krajine.” 

Juraj z Lučenca

Bolo nám skvele. Mám vždy dobrý pocit keď po mne zostane kus dobrej práce, ktorá má vyšší význam. Spoločnosť sa zapojí do projektov a riešenia problémov, ktorým bežne nevenujeme pozornosť. Je to dobrá osveta a aj naše deti sa dozvedeli kopec užitočných informácií. Len tak ďalej. 😉  Počasie ste objednali skvelé, tak nie je čo vytknúť. :-)”

Zdeno a Erika z IS Burda na Muránskej planine

Citili sme sa dobre a hlavne užitočne. Prínos vidíme v tom, že poznávame nové lokality, ktoré potrebujú pomoc manažmentovým zásahom zachovať biotop. Stretnutie dobrovoľníkov a hlavne je dôležitá aktivita a využitie potenciálu dobrovoľníkov pre Správu CHKO. Nie v každom chránenom území to funguje. Nemenili by sme nič, ale dôležitá je komunikácia s dobrovoľníkmi, možno aj zo susedných CHÚ. My sme sa o akcii dozvedeli náhodne.”

 

Text a foto: Veronika Rízová