Spoločne chráňme prírodu – exkurzia pre víťazné družstvo 2017

Spoločne chráňme prírodu – exkurzia pre víťazné družstvo 2017

Dňa 24.5.2018 ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (CHKO) realizovala celodennú exkurziu pre víťazné družstvo súťaže:  „Spoločne chráňme prírodu 2017”. Exkurzia je riešená na základe Vykonávacieho protokolu medzi ŠOP SR a BNPI pri úlohe PHÚ č. 00815 Bilaterálna spolupráca 2018.

Jednou z cien tejto environmentálnej súťaže je aj celodenná exkurzia, kedy víťazné družstvo zo slovenskej strany a víťazné družstvo z maďarskej strany (resp. s najlepším umiestnením) sa v ďalšom roku môže zúčastniť celodennej exkurzie zameranej na spoznanie prírodných a kultúrno-historických hodnôt na území druhého štátu.

Exkurzie v roku 2018 sa zúčastnili 3 študenti, 1 pedagóg zo ZŠ z obce Ságújfalu (MR) a zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina. Hlavným cieľom exkurzie bola návšteva jaskyne Domica a morského oka v Tornali. Cestou domov sme navštívili VN Hostice a PP Soví hrad. Počas celodennej exkurzie pracovník ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina podal odborný environmentálny výklad k lokalitám.

 

 

Text a foto: Mgr. Csaba Balázs, zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina