V sobotu 27.11.2021 v neskorých večerných hodinách oznámil nálezca z obce Selce v okrese Poltár pracovníkovi Správy CHKO Cerová vrchovina nezvyčajného obyvateľa krbu. Išlo o jedinca sovy lesnej. Krb bol vyčistený a nebol použitý od minulej vykurovacej sezóny. Sove nehrozilo udusenie jemnými časticami popola. Vzhľadom na okolnosti bol odchyt tohto jedinca zrealizovaný hneď na druhý deň. O tomto prípade informovala aj SOS linka pre zvieratá v núdzi a Klub priateľov zvierat na svojej stránke https://www.facebook.com/1147215478663306/photos/a.1152515471466640/4875712532480230

V pondelok bola odbornými pracovníkmi zhodnotená dobrá kondícia jedinca a následne sa zabezpečilo jeho vypustenie späť do voľnej prírody. Na základe dlhoročných skúseností s manipuláciou a rehabilitáciou sov je najvhodnejšie čo najviac skrátiť dobu ich umiestnenia v chovnom zariadení, vzhľadom na vysokú mieru stresu z takéhoto prostredia.

Podobné prípady uviaznutia živočíchov nie sú ojedinelé a preto odporúčame používanie preventívnych spôsobov zabezpečenia komínov a optickú kontrolu vnútra komína pred začiatkom vykurovania (napr. jednoduchá kontrola zrkadlom pri priamych komínových telesách).

Text: V. Rízová

Foto a video: J. Garayová